در افتتاحیه کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس مطرح شد؛ تاکید معاون وزیر کشور بر ضرورت بازبینی در نظام شهری و روستایی

به گزارش باغ من معاون وزیر کشور بر ضرورت بازبینی در نظام شهری و روستایی با نگاه دریامحور و بهره گیری از ظرفیت های موجود بخصوص در جنوب کشور، تاکید نمود.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، مهدی جمالی نژاد در آئین افتتاحیه پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس یکی از اشکالات موجود در کشور را نظام شهری و روستایی بیمار و عدم توجه به آمایش سرزمین و نگاه دریا محور دانست و اظهار داشت: متأسفانه پس از تقسیمات اراضی، نظام شهری منظومه ای تبدیل به زنجیره ای شد و چشم و هم چشمی ها سبب شد بسیاری از صنایع بزرگ سنگین و آب بر به جای این که در کنار دریا باشند به سمت مرکز کشور و کلانشهرها بروند. معاون وزیر کشور تصریح کرد: علیرغم همه زحمات وضعیت نامتوازن جمعیت را داریم و به بسیاری از جزایر توجهی نشده و خالی از سکنه شده اند. وی بیان نمود: در کنار همه موضوعات، بازبینی در نظام شهری و روستایی با نگاه دریا محور و بهره گیری از ظرفیت های موجود بخصوص در جنوب کشور لزوم دارد. جمالی نژاد بیان نمود: فکر می کنم اگر همه تلاش نماییم و ظرفیت های اطراف خلیج فارس و عمان را فعال نماییم و جمعیت را گسیل نماییم، می توانیم در توسعه متوازن خدمات سهیم باشیم و شاهد توسعه متوازن ثروت خواهیم بود.

منبع:

برچسب ها:, ,