عملکرد سلیقه ای برخی مسئولان از دلیلهای عدم اجرای قانون هوای پاک

عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها اظهار داشت: وظیفه اصلی مردم در کاهش آلودگی هوا، مطالبه گری است. هر چقدر مردم بیشتر نسبت به موضوعی مطالبه گر و پیگیر باشند، سبب تاثیرگذاری بیشتر بر مسئولان برای رفع مشکلات می شوند.

بهزاد اشجعی در گفت و گو با ایسنا، درباره نقش مردم در کاهش آلودگی هوا اظهارکرد: مطالبه گری در حوزه کاهش آلودگی هوا با آموزش صحیح مردم درباره آلودگی هوا ارتباط مستقیمی دارد. ما باید تمام موارد شامل آلودگی هوا، عوامل آلودگی هوا را به مردم بیاموزیم ومسیر درست برای مطالبه گری را به آنان نشان دهیم.

اشجعی با مقایسه میزان آلودگی هوا در سال ۱۳۹۰ با ۱۳۹۹ اظهار داشت: در سال ۱۳۹۰ شهرتهران حدود ۲۳۰ روز آلوده داشت و سال ۱۳۹۹، هوای تهران ۱۲۰ روز آلوده بود و این به مفهوم کاهش روزهای آلوده درسال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ باوجود سختگیرانه ترشدن فاکتورهای سنجش کیفیت هوا است.

این عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها با اشاره به تاثیر بالای مطالبه گری مردم بر کاهش آلودگی هوا اظهارکرد: سال ۱۳۹۰ توجهی به آلودگی هوا نمی شد و مطالبه گری اتفاق نمی افتاداما حالا با وجود این که نسبت به آن سال هوا پاک تر است مطالبه گری و حساسیت مردم نیز بالاتر رفته و این نشان دهنده تاثیرگذاری مطالبه گری است.

اشجعی با اشاره به این که هر فرد در جامعه برای کاهش آلودگی هوا وظایفی دارد، اشاره کرد: افراد جامعه باید کمتر از خودروی شخصی و بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه استفاده کنند، معاینه فنی را جدی بگیرند، کاتالیست خودرو را حتما بررسی نمایند تا در صورت قدیمی شدن آنرا به یک کاتالیست استاندارد تغییر دهند، مصرف انرژی را کاهش دهند و در فصل سرما در مصرف سوخت صرفه جویی کنند. انجام این کار نیاز به آموزش دارد که بوسیله دولت و رسانه ها و افراد موثر بر افکار عمومی انجام می شود تا مردم وظایف خودرا بهتر بشناسند.

وی با اعلان اینکه دستگاه های متولی و موظف در قانون هوای پاک به وظایف خود به خوبی عمل نکرده اند، اظهار داشت: با استناد به آمارهای ارائه شده، وزارتخانه هایی همچون وزارت نفت، وزارت کشور و پلیس راهور و سازمان برنامه و بودجه، متاسفانه به درصد کمی از وظایف خود درحوزه آلودگی هوا عمل کرده اند و با وجود وظایف زیادی که دراین زمینه دارند، متاسفانه درصد عمده ای از تکالیف خودرا یا انجام نداده و یا ناقص انجام داده اند.

این عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها درباره دلیل رعایت نشدن قانون هوای پاک توسط دستگاه های مربوطه توضیح داد: یکی از دلیلهای اصلی عدم اجرای قانون هوای پاک توسط ارگان ها تخصیص نیافتن بودجه مورد نیاز و نبود منابع مالی کافی است که قسمتی از آن بهانه و بخشی هم حقیقت است. سال ۱۳۹۶ که قانون هوای پاک تصویب گردید، بودجه ای به آن تعلق نگرفت و امسال ۳۲۰ میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون هوای پاک تخصیص یافت که در مقایسه با تکالیف دستگاهها بر طبق این قانون، رقم قابل توجهی نیست.

وی با اشاره به ناهماهنگی سازمان ها اظهار داشت: در خیلی از استانها و شهرها خودرو های فاقد معاینه فنی را جریمه نمی کنند. درصورتی که طبق قانون باید خودرو ها زمان تردد در شهر معاینه فنی داشته باشند و این یعنی ناهماهنگی میان شهرداری، پلیس و وزارت کشور.

اشجعی با اشاره به اینکه عملکرد سلیقه ای مسئولان یکی دیگر از دلیلهای عدم اجرای قانون هوای پاک است، اظهارکرد: برخی از مسئولان تکالیف خودرا برمبنای دیدگاه های شخصی انجام می دهند در صورتیکه باید برمبنای قانون امور را پیش ببرند و دلیل همه این موارد از در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا برای برخی از مسئولان نشات می گیرد.

وی افزود: در کنار تمام این دستگاه های متولی، سازمان محیط زیست که تنها وظیفه نظارتی دارد هم در این مسئله مسئول است واگریک نهادی وظیفه خود در بحث قانون هوای پاک را به خوبی انجام ندهد، اشتباهات متوجه سازمان محیط زیست است که چرا بعنوان دستگاه نظارتی برای انجام وظایف به این سازمان ها فشار نیاورده است؟ اگر از این منظر به قضیه نگاه نماییم سازمان محیط زیست هم عملکرد خوبی نداشته است.

این عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها افزود: اگر بخواهیم وظایف و تکالیف سازمان محیط زیست و اختیارات آنرا بررسی نماییم، این سازمان برمبنای امکاناتی که در اختیار داشته، نسبت به باقی دستگاهها عملکرد بهتری داشته و این قضیه طبیعی است اما نکته حائز اهمیت این است که سازمان محیط زیست در مقایسه با سایر نهادها قدرت زیادی ندارد.

وی افزود: سازمان محیط زیست فقط می تواند نظارت و رصد و گزارش تهیه نماید و قدرتی برای برخورد با این سازمان ها ندارد چون اختیاراتش محدود است. اگر بخواهیم که سازمان محیط زیست را به آن جایگاهی که در قانون هوای پاک تعیین شده برسانیم باید اختیارات، امکانات و بودجه اش را افزایش دهیم تا سازمان محیط زیست بتواند بعنوان ناظر قانون هوای پاک وظایفش را به درستی انجام دهد اما در غیر این صورت نباید انتظارات خیلی بالایی از سازمان محیط زیست در راه اجرای قانون هوای پاک داشته باشیم.

اشجعی در آخر اشاره کرد: یکی از نکات کلیدی در اجرای قانون هوای پاک این است که سازمان محیط زیست قوی داشته باشیم و با مطالبه گری موجب شویم که آلودگی هوا اولویت سازمانها شود تا به نتیجه مطلوب در زمینه کاهش آلودگی هوا برسیم.