دو انتصاب جدید از طرف رئیس سازمان محیط زیست

باغ من: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست و سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش را منصوب نمود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکمی از طرف علی سلاجقه، سجاد انجم شعاع بعنوان «مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست» منصوب گردید.
در حکم سلاجقه خطاب به «مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست» »این چنین آمده است: «به استناد مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۳۴۶۴مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ مجمع عمومی فوق العاده صندوق ملی محیط زیست و باتوجه به تجربه و دانش جنابعالی، به سبب این حکم به مدت دو سال بعنوان مدیرعامل صندوق مذکور منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در امتداد تحقق برنامه های تحولی دولت مردمی موفق و مؤید باشید.»
سلاجقه رضا فرجی را نیز بعنوان «سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش» منصوب نمود.

در حکم او خطاب به «سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش»این چنین آمده است: «بنا به پیشنهاد معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی به سبب این حکم جناب عالی به سمت «سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به ” عدالت محوری”، ” روحیه انقلابی”، “مردم داری”، “پاکدستی فساد ستیزی”، “قانون مداری”، “مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی” و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.

توفیقات آن جناب در وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق آرمان های نظام اسلامی و خصوصاً بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

منبع: