در گفت وگو با باغ من عنوان شد؛ رویکرد اصفهان توسعه صنایع هایتک و غیرآلاینده است

به گزارش باغ من معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان اظهار داشت: رویکرد مدیریت استان توسعه صنایع های تک (high- tech) غیر آلاینده و استفاده از ظرفیت گردشگری و صنایع دستی اصفهان است.

امیررضا نقش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه ممنوعیت شعاع ۵۰ کیلومتر در صدور مجوزهای زیست محیطی برقرار است، گفت: هیچ صنعتی نمی تواند داخل این شعاع مجوز تأسیس یا بهره برداری داشته باشد مگر صنایعی که در شهرک های صنعتی داخل شعاع باشد.
او با اشاره به وجود ۱۳ شهرک صنعتی در داخل شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان، افزود: در این شهرک ها نیز برای استقرار صنایع محدودیت هایی وجود دارد همچون این که حداکثر در رده سه زیست محیطی (نساجی، صنایع غذایی، پوشاک، صنایع های تک) باشند. گرفتن
تأسیس و توسعه ریخته گری در سراسر استان اصفهان ممنوع است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اعلان اینکه یکی از نکات مهمی که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای صدور مجوزها رعایت می شود، گرفتن استعلام از محیط زیست است، اشاره کرد: برای مثال به توسعه صنایع شیمیایی و ریخته گری مجوز داده نمی گردد و الان تأسیس یا توسعه صنایع ریخته گری طبق مطالعات آمایش سرزمین در سراسر استان ممنوع می باشد.
نقش با اشاره به این که رویکرد مدیریت استان به سمت و سوی توسعه صنایع های تک (فناوری برتر) غیر آلاینده و استفاده از ظرفیت گردشگری و صنایع دستی است، اشاره کرد: توسعه صنایع آب بر در استان نیز ممنوعیت دارد مگر این که وضعیت تخصیص آب صنعت مشخص باشد و شرکت آب منطقه ای تأیید کند؛ این ها مد نظر مدیریت استان بوده و کاملاً لازم الاجرا است.
او اظهار داشت: طبق قانون محیط زیست در صورتی با مجوزات صنعتی موافقت می کند که اگر از رده سه آلایندگی به بالا باشند باید خارج از شعاع ۵۰ کیلومتر باشند و اگر در داخل شعاع و در شهرک ها باشند محدودیتی ندارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اعلان اینکه خارج از شهرک های صنعتی هیچ نوع صنعتی مجوز نمی گیرد مگر با مصوبه هیأت وزیران، درباره صدور ۳۶۰۰ مجوز توسعه ای و ایجادی صنعتی در استان اصفهان طی ۲ سال اخیر اظهار داشت: این مجوزها یا برای صنایع خارج از شعاع بوده یا داخل شهرک های در شعاع هستند.
نقش اشاره کرد: همه دستگاهها درمورد آلودگی هوا باید وظایف خودرا به درستی انجام دهند برای اینکه قسمت اعظم آلودگی ها نیز از حمل و نقل است و فقط نباید تقصیر را گردن صنعت انداخت.

او افزود: دستگاه هایی که در قبال حمل و نقل مسئول هستند باید به وظایف خودرا به درستی انجام دهند و شهرداری در توسعه حمل و نقل عمومی و مترو تلاش کند ضمن این که از آلایندگی صنایع نیز باید جلوگیری شود.
۱۵۰۰ مگاوات کمبود برق اصفهان از انرژی های نو تأمین می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان کوره های آجرپزی اطراف شهر اصفهان را یکی از اشکالات مهم دانست و اظهار داشت: اداره محیط زیست جدی به این مسئله ورود کرده است و این کوره ها باید از حاشیه شهر جابه جا شوند و خارج از شعاع مستقر شوند.
نقش با اعلان اینکه توسعه انرژی های پاک از اولویت های استان و کشور است، افزود: اصفهان در تابستان ها در پیک مصرف کمبود برق دارد که این عدد ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات است، بدین جهت برای استان اصفهان پیش بینی شد که هزار مگاوات از نیروگاه های خورشیدی تامین شود که ۵۰۰ مگاوات در تعهد فولاد مبارکه است.
او با اعلان اینکه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در انرژی های پاک ورود کرده است، اضافه کرد: برای این مساله تلاش می نماییم به سرمایه گذاران نیز تسهیلات بانکی ارائه نماییم و برای ۵۰۰ مگاوات دوم چند سرمایه گذار هستند و تخصیص زمین انجام شده است.

منبع: