هوای اصفهان در وضعیت قابل قبول

به گزارش باغ من کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۶۸ وضعیت زرد (قابل قبول) را نشان داده است.

محمود مزارع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کیفیت هوا برپایه اطلاعات ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان های انقلاب و میرزا طاهر با شاخص ۶۲، باهنر با شاخص ۷۰، رهنان با شاخص ۶۹، فرشادی با شاخص ۷۶، فیض با شاخص ۶۰ و کاوه با شاخص ۶۱ در وضعیت (زرد) قابل قبول است.
او با اعلان اینکه شاخص هوا در ایستگاه جِی با میانگین ۱۲۳ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان می دهد، اضافه کرد: امروز ۱۱ ایستگاه پایش هوا در خیابان های احمدآباد، استانداری، باغ غدیر، رودکی، پروین، بزرگراه خرازی، دانشگاه و ورزشگاه میثاق و شهرهای شاهین شهر، سگزی و مبارکه به سبب اختلال شبکه اینترنت قطع است.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: ایستگاه های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان به صورت دائم قطع بوده است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناکست.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

منبع: