هوای اصفهان در ۵ منطقه برای عموم شهروندان ناسالم می باشد

باغ من: کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص هوای این کلانشهر در پنج منطقه برای عموم شهروندان ناسالم می باشد.

محمود مزارع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که میانگین شاخص هوای امروز شهر اصفهان برپایه داده های ۱۵ ایستگاه فعال با عدد ۱۳۱ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است، عنوان کرد: کیفیت هوا در ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان های احمدآباد با شاخص ۱۵۸، باهنر با شاخص ۱۵۱، جِی با شاخص ۱۶۰، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۶۴ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۵۲ برای عموم شهروندان ناسالم می باشد.
او ضمن اشاره به این که شاخص کیفی هوا تنها در ایستگاه خیابان میرزا طاهر با میانگین ۹۸ در وضعیت قابل قبول است، اظهار داشت: شاخص هوا در ایستگاه های خیابان استانداری با ۱۲۸، انقلاب و فیض با ۱۱۸، پروین با ۱۱۴، رودکی با ۱۳۲، رهنان با ۱۱۹، فرشادی با ۱۰۷ و کاوه با ۱۲۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان داده است.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افزود: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی مبارکه با شاخص ۹۶ قابل قبول و شاهین شهر با ۱۰۸ ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده ضمن این که ایستگاه های مناطق صنعتی دولت آباد، سجزی، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک می باشد.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

برچسب ها:, , ,