سازمان نقشه برداری: منشأ ریزگردهای خوزستان، گرد و خاک ورودی از عراق است

سازمان نقشه برداری کشور نتایج پایش پدیده ریزگرد در سطح کشور در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۴ اسفند را اعلام و منشأ آنرا ورود ریزگردها به شهرهای خوزستان در جمعه ۱۳ اسفند عنوان نمود.

به گزارش باغ من به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، اداره کل هوایی، فضایی و نقشه های مبنایی و مدیریت نقشه نگاری و اطلس های ملی سازمان نقشه برداری، هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ورود گرد و خاک به این استان در روز جمعه با منشأ کشور عراق را اعلام نمود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان نیز از میزان ۶ هزار و ۸۳۱ میکروگرم بر متر مکعب گرد و خاک در ساعات ابتدایی روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ آگاهی داد.
این در حالی است که این مقدار گرد و خاک بیش از ۴۵ برابر میزان استاندارد است.
با توجه به اقدامات سازمان نقشه برداری کشور در امتداد پایش پدیده ریزگرد در سطح کشور، نتایج به دست آمده از پردازش پروداکت ماهواره سنتینل ۵ در بازه زمانی ۱۲ الی ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰، نشان از ورود ریزگردها در خیلی از شهرهای استان خوزستان در روز جمعه مورخ ۱۳ اسفندماه داشته است.
بنابراین گزارش برمبنای نقشه به دست آمده در روز ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰، باتوجه به عدم ورود گرد و خاک به کشور، بازه رنگی تعیین شده حاکی از عدم وجود ریزگرد در شهرهای غربی و جنوب غربی استان خوزستان داشته و این در حالیست که برمبنای نقشه تهیه شده از توزیع ریزگردها در تاریخ ۱۳ اسفند و با ورود گرد و خاک به کشور، خیلی از شهرهای استان خوزستان همانند اهواز، سوسنگرد، هویزه، جنگیه، شوش، شوشتر، شادگان، آبادان به شدت درگیر این پدیده شده اند.
اگرچه برمبنای نقشه تهیه شده از تاریخ ۱۴ اسفند، از شدت درگیری شهرهای استان خوزستان با پدیده ریزگرد کم شده اما همچنان در بخش های جنوبی و شمال غربی استان خوزستان، این پدیده فعال است.