همیاران طبیعت بیمه می شوند

به گزارش باغ من مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تلاش سازمان برای سازماندهی همیاران طبیعت اطلاع داد و اظهار داشت: در قانون، حمایت های بیمه ای و مالی برای همیاران تعریف شده است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا حسین میرزایی با اشاره به اینکه منابع طبیعی امروزه یک مفهوم کاملاً اجتماعی پیدا کرده است، اظهار داشت: منابع طبیعی به علت وسعت زیاد و ارتباط تنگاتنگی که با حیات و زندگی مردم دارد، بسیار مهم می باشد و یک مبحث اجتماعی به حساب می آید.

وی محافظت از منابع طبیعی را جزو وظایف ذاتی دولت خواند و اظهارکرد: دولت ها در هیچ جای دنیا نمی توانند به تنهایی از منابع طبیعی حفاظت و آنرا مدیریت کنند، به همین علت هم مردم باید مشارکت و حضور مستقیم داشته باشند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: دولت ها باید در امور در ارتباط با برنامه ریزی، سیاست گذاری و اجرای برنامه های محیط زیست مردم را به صورت واقعی مشارکت دهند.

میرزایی با اشاره کوتاهی در عمل سیاست های کلی نظام در بخش منابع طبیعی که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: نخستین بند آن تاکید بر ضرورت عزم ملی برای محافظت از منابع طبیعی با ارتقای فرهنگ و آموزش و جلب مشارکت مردمی است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز ما روی بحث آموزش، توانمندسازی و ایجاد ظرفیت در جوامع محلی است، اظهارکرد: از آنجاییکه جوامع محلی بیشترین ارتباط را با منابع طبیعی دارند بنابراین بیشترین گروه هدف ما هم همین جوامع محلی هستند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توسعه نهادهای مردمی در حوزه منابع طبیعی را بعنوان یکی از کارکردهای مهم دفترآموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی عنوان نمود و اظهار داشت: «همیاران طبیعت» به صورت کلی تمام اقشار جامعه را در بر می گیرد و بالغ بر ۱۷۵ هزار نفر هم در سامانه ثبت نام کرده اند.

میرزایی ضمن اشاره به این که همیاران طبیعت در سه گروه همیاران طبیعت محافظ، همیاران طبیعت مروج و همیاران طبیعت دانش آموز فعال می باشند اظهار داشت: از این ۱۷۵ هزار نفر، حدود ۴۹ هزار نفر فقط دانش آموزان هستند.

وی ضمن اشاره به تلاش سازمان برای سازماندهی همیاران طبیعت اظهار داشت: در قانون، یک سری حمایت های بیمه ای و مالی برای همیاران تعریف شده که در زمان حوادث باید اعمال شوند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه اظهارکرد: ما بحث فرهنگسازی منابع طبیعی را با سه رویکرد مبتنی بر اجرای قوانین، تحریک مسئولیت پذیری درونی افراد و دانش و آگاهی دنبال می نماییم.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی، میرزایی از تفاهم نامه سازمان با حوزه علمیه خواهران خبرداد و اظهار داشت: ما مسائل منابع طبیعی را به طلاب انتقال می دهیم تا فرهنگ مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست به سطح عمومی جامعه هم برسد.

منبع: