۸ نکته درباره آتشسوزی جنگلها

به گزارش باغ من در آتشسوزی جنگلها عوامل خیلی از قبیل عوامل طبیعی و انسانی دخیل هستند اما به قول معاون دفتر حفاظت و پشتیبانی از منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری حدود ۹۵ درصد حریق ها بر اثر عوامل انسانی است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، پس از فصل زمستان به علت بارش ها پوشش گیاهی جنگلها افزایش و در فصل گرما میزان رطوبت هوا کاسته می شود. دمای هوا هم افزایش می یابد ازاین رو میزان حریق و آتشسوزی در جنگلها بیشتر می شود. به قول مهرداد اکبریان – معاون دفتر حفاظت و پشتیبانی از منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری – و به نقل از یک برنامه رادیویی به ۹ نکته درباره عوامل آتشسوزی جنگلها اشاره می کنیم:

*آگاهی و اطلاع رسانی مردم بزرگترین پاشنه آشیل جلوگیری از حریق است ازاین رو تبلیغات وآگاهی سازی مردمی همچون اقدامات پیشگیرانه است.

*اقلیم شکننده ایران و حضور بهره برداران مختلف در آنرا باعث گسترش خسارات در منابع طبیعی می شود.

*براساس بررسی های حریق در کشور، مشخص شده حدود ۹۵ درصد حریق ها بر اثر عوامل انسانی است.

*پیشگیری، پیشبینی، کشف و اطلاع رسانی و انجام عملیات اطفاء، مراحل مدیریت اطفاء حریق هستند.

*حدود پنج سال است که نقشه پهنه بندی مناطق رویشی تهیه شده و در اختیار استان ها قرار می گیرد و نقاط حادثه خیز شناسایی شده است.

*حریق در عرصه های منابع طبیعی، با حریق های شهری بسیار متفاوت می باشد به نحوی که آتش نشانان بعد از چندین ساعت پیاده روی به صحنه حریق می رسند همینطور برخی تجهیزات تخصصی وجود ندارد. لذا

*قانون درعرصه مدیریت حریق وجود دارد اما متاسفانه حتی در شهرهای کوچک نمی توان عوامل حریق را شناسایی کرد چه برسد به شناسایی این عوامل در کل کشور.

*در حال حاضر ساختاری برای حریق در جنگلها وجود ندارد تا انسجام سازمانی ایجاد شود.

منبع:

برچسب ها:, , ,