هوای اصفهان قابل قبول است

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر با میانگین ۷۷ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.

محمود مزارع در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این که میانگین شاخص هوای امروز شهر اصفهان بر طبق داده های ۱۴ ایستگاه فعال در وضعیت قابل قبول ثبت شده است، گفت: کیفیت هوا در ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان های احمدآباد با ۵۴، استانداری با شاخص ۷۲، باهنر با شاخص ۶۲، پروین با شاخص ۵۳، خرازی با شاخص ۷۸، رودکی با شاخص ۵۵، میرزا طاهر با شاخص ۶۴ و رهنان با شاخص ۸۵ در وضعیت (زرد) قابل قبول است.
او افزود: شاخص هوا در ایستگاه های انقلاب، جی، فرشادی، کاوه و فیض به ترتیب با میانگین ۲۷، ۲۵، ۱۳، ۲۶ و ۳۵ AQI وضعیت پاک را نشان میدهد.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اضافه کرد: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۶۵ ناسالم برای عموم شهروندان، مبارکه با شاخص ۶۹ و شاهین شهر با شاخص ۸۲ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن این که ایستگاه های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناکست.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

برچسب ها:, , ,