در گزارش باغ من مطرح شد؛ برهم زدن اکوسیستم با رهاسازی ماهی قرمز در رودخانه های بام ایران

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شهروندان با رهاسازی ماهی قرمز در رودخانه های استان اکوسیستم را برهم می زنند.

شهرام احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ماهی قرمز در شرایط سخت قادر به زندگی است و خویش را با شرایط جدید سازگار می کنند، اظهار نمود: این ماهی ها طیف وسیع دما، PH و شوری آب را تحمل می کنند و در مقابل غلظت پایین اکسیژن و آلودگی آب مقاوم هستند.
وی ضمن اشاره به این که این ماهی ها گونه های غیر بومی هستند، اظهار داشت: با رها سازی این ماهی ها در رودخانه ها و تالاب ها اکوسیستم استان برهم می خورد.
مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این ماهی ها با مصرف اکسیژن و غذای موجود در رودخانه ها باعث از بین رفتن گونه های بومی می شوند، خاطرنشان کرد: ماهی قرمز می تواند عوامل بیماری زا همچون انگل و قارچ را به محیط زیست انتقال دهد.
احمدی افزود: این ماهی ها همه چیز خوار هستند و گاهی اوقات تخم ماهی های بومی، مواد آلی موجود در آب و گیاهان آبزی را می خورند.
وی اضافه کرد: شهروندان می توانند ماهی های قرمز خویش را در آب هایی همچون استخرهای کشاورزی و حوض ها که به رودخانه ها متصل نیستند رها سازی کنند.
مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری ضمن اشاره به رسم رها سازی سبزه در رودخانه ها و تالاب ها، اظهار داشت: این رها سازی می تواند بیماری های مختلفی را وارد اکوسیستم کند بنا بر این مردم باید از این کار جدا اجتناب کنند.
احمدی به حضور شرکتهای تولید «ورمی کمپوست» در مناطق مختلف استان در روز طبیعت اشاره نمود و افزود: این شرکت ها سبزه ها را جمع آوری می کنند تا با این کار علاوه بر پیشگیری از ورود خسارت به محیط زیست، کود مورد نیاز کارگاه های تولیدی قارچ استان را هم تولید کنند.

منبع: