13نکته درباره آلودگی تالاب ها

تالاب ها بعنوان محیط هایی که میان خشکی و آب محسوب می شوند، از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. تالاب ها در کنار تأمین آب و فراهم کردن موقعیت های معیشتی مانند ماهیگیری، سبب پایداری تنوع زیستی و پایش رودخانه ها می شوند و از این جهت اهمیت بالایی دارند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، تالاب ها گرچه گاها محیط های آبی کوچکی هستند اما وظایف بزرگی در محیط زیست دارند. تالاب ها خدمات گوناگونی به موجودات زنده عرضه می کنند و در عین حال با چالش های زیادی همچون آلودگی روبه رو هستند. در ادامه به ۱۰ نکته درباره عوامل آلودگی تالاب ها و تاثیرات آن اشاره خواهیم کرد:

*تالاب ها ذخیره گاه های ژنتیکی خوبی هستند و از ورود آلودگی به دریا یا هر منبع آبی دیگری که پس از آن قرار دارد، جلوگیری می کنند.

*حفاظت تالاب ها و منابع آبی از دو بعد کمی و کیفی اهمیت دارند.

*نیاز است که هم حق آبه زیست محیطی تالاب ها پرداخته و هم به آلودگی آنها توجه گردد اما در واقع تا به امروز برای تالاب ها هیچ کاری انجام نشده و امروزه وضعیت سلامت تالاب های شمال کشور بسیار خطرآفرین است.

*تعیین حق آبه عنصری اساسی برای حفظ پایداری کمی منبع آبی است.

*تمام تالاب های فلات مرکزی همچون تالاب گاوخونی، دریاچه نمک قم و بختگان به شدت گرفتار کم آبی هستند و باید حق آبه آنها پرداخت گردد.

*پساب ها همینطور فاضلاب های انسانی سبب آلودگی تالاب ها می شوند.

*پساب های کشاورزی، فاضلاب های بیمارستانی، فاضلاب های صنعتی و فاضلاب های انسانی وارد رودخانه ها می شوند و چون تالاب ها از رودخانه ها تغذیه می کنند، آلوده می شوند.

* تالاب انزلی در شمال کشور به شدت گرفتار آلودگی و مساله اصلی در شمال کشور آلودگی تالاب انزلی و رودخانه های زرجوب و گوهررود است.

*رودخانه های زرجوب و گوهررود که از کوه های سراوان سرچشمه می گیرند و شیرابه زباله ها وارد آنها می شود و بعد از عبور از مناطق پرتردد، آبی بسیار آلوده را وارد تالاب انزلی می کنند و سبب آلودگی می شوند.

*در شمال دریاچه نمک قم تالابی به نام بند علی خان وجود دارد که هیچگاه حق آبه ای به آن وارد نشده است و تنها حق آبه وارد شده به آن در ارتباط با پساب شهرک چرم ورامین است.

*صنایع چرم به علت استفاده از آرسنیک آلوده ترین پساب را دارند که این سم های مهلک ناشی از آرسنیک وارد تالاب ها می شود و رسوب می کند و در جنوب تهران و اسلامشهر پراکنده می شود.

*آلودگی های نفتی هم سبب صدمه به تالاب ها می شوند برای مثال با انتشار نفت در تالاب ها، پرهای پرندگان چرب و نفت وارد بدنشان می شود.

*ورود آلودگی به تالاب ها سبب می شود پوشش گیاهی، تنوع زیستی تالاب ها و آبزیان از بین می رود.

منبع: