شهرهای ورزنه و بندر خمیر حائز شرایط شهر تالابی کنوانسیون رامسر شناخته شدند

باغ من: مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها اظهار داشت: شهرهای بندر خمیر در مجاورت تالاب بین المللی خورخوران استان هرمزگان و شهر ورزنه در نزدیک تالاب بین المللی گاوخونی استان اصفهان واجد دریافت عنوان شهر تالابی شدند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا آرزو اشرفی زاده در خصوص انتخاب این شهرهای تالابی اظهارکرد: بنا به آخرین گزارش کمیته مستقل مشورتی شهرهای تالابی کنوانسیون رامسر شهرهای بندر خمیر در مجاورت تالاب بین المللی خورخوران استان هرمزگان و شهر ورزنه در نزدیکی تالاب بین المللی گاوخونی استان اصفهان فرایند اعتبارسنجی را با موفقیت طی کرده اند و واجد دریافت عنوان “شهر تالابی” شدند.

وی اضافه کرد: این کمیته گزینه های نهایی را از میان ۲۵ شهر انتخاب و به صورت شفاهی در خرداد ماه ۱۴۰۱ به کمیته دائمی کنوانسیون رامسر عرضه خواهد نمود که بعد از تصویب کمیته دائمی نام شهرهای منتخب طی یک اطلاعیه رسمی در وب سایت کنوانسیون درج خواهد شد.

اشرفی زاده تصریح کرد: اعضای متعهد کنوانسیون رامسر برای حفاظت و استفاده خردمندانه از تالاب های سرزمین خود توافق کرده اند. با در نظر گرفتن اهمیت شهرها و تالاب های شهری کنوانسیون رامسر طرح اعتبارسنجی شهر تالابی را در قطعنامه XII.۱۰ معرفی کنند.

وی ادامه داد: این طرح داوطلبانه فرصتی را برای شهرها به وجود آورده است که از راه آن بتوانند تالاب های طبیعی یا انسان ساخت شهرهای خویش را در سطح بین المللی معرفی کنند و تلاشهای خویش را برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از تالاب هایشان با دیگران به اشتراک گذارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب ها در انتها اظهار داشت: طرح اعتبارسنجی شهر تالابی، شهرهای نزدیک، مجاور و وابسته به تالاب ها بخصوص تالاب های با اهمیت بین المللی را به برجسته کردن و تقویت ارتباط مثبت با این اکوسیستم های پرارزش تشویق می کند. برای مثال از راه افزایش سطح آگاهی های عمومی در مورد تالاب ها و مشارکت در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های شهری به تقویت ارتباطات مثبت میان برنامه ریزی های شهری در جهت حفاظت هر چه بیشتر از این زیست بوم های پرارزش می پردازد.

منبع: