هوای اصفهان آلوده است

باغ من: شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کیفیت هوا در ایستگاه های پایش آنلاین در خیابان های انقلاب با شاخص ۱۴۹، بزرگراه خرازی و رودکی با شاخص ۱۱۸، رهنان با شاخص ۱۲۴، فرشادی با ۱۰۵، فیض با شاخص ۱۲۰و میرزا طاهر با شاخص ۱۵۰ در وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروههای حساس است.
وی با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا در ایستگاه جِی با میانگین ۱۵۲ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد، افزود: شاخص کیفی هوا همینطور در ایستگاه احمدآباد و کاوه با میانگین ۸۲، استانداری با ۹۲، باهنر با ۷۷ و خیابان ورزشگاه (میثاق) با ۶۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان داده است.
کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اضافه کرد: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۲۶ ناسالم برای گروههای حساس و در شاهین شهر با شاخص ۵۳ و مبارکه با شاخص ۷۷ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن این که ایستگاه های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرآفرین است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

منبع:

برچسب ها:, , ,