زنده گیری حیوانات وظیفه آتش نشانی است؟

مرگ یک پلنگ در عملیات زنده گیری این پرسش را مطرح کرده که اساسا زنده گیری یک حیوان تحت چه شرایطی باید انجام شده و متولی آن کدام دستگاه یا سازمان است؟ آیا آتش نشانی بعنوان متولی ایمنی شهرها مسئولیت زنده گیری حیوانان در شهر را هم برعهده دارد؟ موضوعی که سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به آن پاسخ داده است.
سید جلال ملکی، در گفت و گو با ایسنا درباره رویکرد و تخصص آتش نشانی تهران در ارتباط با نجات و زنده گیری حیوانات اظهارکرد: وظیفه اصلی آتش نشانی ها گرفتن حیوانات وحشی و شکاری نیست و ما در این خصوص تلاش می نماییم تا آن جایی که می توانیم محیط را ایمن نماییم وگرنه گرفتن و صید حیوان اصلا منطقی هم نیست چون که ابزار و تجهیزات لازم آنرا نداریم.
وی افزود: آتش نشان ها دوره های گرفتن حیوانات وحشی و شکاری را نگذراندند. زنده گیری حیوانات کوچک یا شهری مثل گربه وحشی، سگ، خرگوش، پرندگان، مار و.. را آتش نشانان انجام می دهند؛ اما در مورد حیوانات وحشی و بزرگتر مثل گرگ، شیر، خرس، پلنگ و.. آتش نشانی نه لوازم آنرا دارد و نه نیازی به آن وجود دارد. جایگاه این حیوانات در شهر نیست و اگر موردی پیش بیاید بسیار استثنا است.
آتش نشانی تجهیزاتی برای زنده گیری حیوانات بزرگ ندارد ملکی اظهار داشت: طی این سال ها یک مورد وجود داشت که یک میمون را زنده گیری کردیم. یک گرگ هم قبل از عید با همکاری آتش نشانی زنده گیری شد که معلوم نیست چگونه تا مرکز شهر تهران آمده بود. در هرحال آتش نشان ها نه دوره های مهار حیوانات بزرگ را گذراندند و نه تجهیزات آنرا دارند و نه اصلا این کار از وظایف آنها است. آتش نشانی در لحظات اولیه در محل حضور پیدا می کند و محل را ایمن سازی می کند تا دستگاههای متولی در محل حضور پیدا کنند و در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران درباره تجهیزاتی که آتش نشانی تهران برای زنده گیری حیوانات دارد اظهار داشت: آتش نشانی تهران مارگیر، تور و پارچه های برزنتی برای به دام انداختن حیوانات را دارد. حتی در گذشته مار را با خاموش کننده های CO۲ بی حال می کردیم و بعد از آن زنده گیری می کردیم اما مگر میتوان پلنگ یا گرگ را با CO۲ بی حال کرد؟
آتش نشانی تفنگ بی هوش کننده حیوانان را ندارد وی ضمن اشاره به عملیات زنده گیری یک گرگ که قبل از عید انجام شد اظهار داشت: در این عملیات آتش نشانی حضور داشت اما سازمان های دیگر هم حضور داشتند؛ ما تلاش می کردیم این گرگ وارد کوچه ها پس کوچه ها و معابر شهری نشود تا پس از آن در پارک یا خیابان خلوتی انقدر آنرا تعقیب کردند تا بر روی زمین نشست و بعد از آن به کمک تفنگ بیهوشی آنرا بیهوش کردند و سپس برای انتقال آن اقدام نمودند. البته آتش نشانی تفنگ بیهوشی ندارد.
ملکی در پاسخ به این که آیا آتش نشانی تهران موردی از حادثه در باغ وحش های خانگی و.. داشته یا خیر اظهار داشت: مواردی وجود داشته که یکسری حیوان ها از جانب شهروندان مشاهده شدند که مشخصا خاستگاه آنها شهر نبوده است اما در نهایت هم آتش نشانی متوجه نشده که چرا آنها در شهر حضور داشتند. مثلاً یک میمون خیلی بزرگ را سمت محله ۱۳ آبان گرفتیم. یا چند سال قبل سه توله شیر در تهران دیده شد که مشخصا خاستگاهشان تهران نبوده است. یا آهو را در خود تهران گرفتیم که خاستگاه این ها در شهر نیستند و مشخص است این ها از جایی فرار کردند. البته ما پیگیر آن نمی شویم ولی احیانا باید چنین باغ وحش های خانگی وجود داشته باشد که از آن آگاه نیستیم و البته وظیفه آتش نشانی هم نیست که از آن اطلاعی کسب کند و سازمان های دیگری متولی هستند.
وی درباره این که آتش نشانی حیوانات زنده گیری شده را به کدام سازمان تحویل می دهد اظهار داشت: این حیوانات به دستگاههای متولی تحویل داده می شود. در بعضی موارد به باغ وحش ها، بوستان پردیسان، سازمان محیط زیست و.. تحویل داده می شود.

منبع: