در گزارش باغ من عنوان شد؛ اجازه آزمون و خطا بدون مطالعه را درباره ایران نمی دهیم

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با انتقاد از نحوه مدیریت سازمان محیط زیست، اظهار داشت: اجازه آزمون و خطا بدون مطالعه را درباره یوزپلنگ ایران نمی دهیم.

علی اصغر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به تلف شدن یک قلاده توله یوز و رویدادهای اخیر پارک ملی توران شاهرود، ضمن انتقاد از برخی ندانم کاری های صورت گرفته، اظهار داشت: دلیل تلف شدن یک قلاده از توله یوزها معلوم نیست ولی طبق اطلاعات سازمان محیط زیست، توله یوز، کالبدشکافی شده و دلیل تلف شدن آن یک مشکل مادرزادی گزارش شده در حالیکه برخی گزارش های رسیده به ما حاکی از نارس بودن توله ها به دلیل زایمان زودهنگام یوزپلنگ مادر است.
وی ضمن اشاره به تشخیص اشتباه دامپزشک در تعیین نر و مادگی فرزندان یوز خاطرنشان کرد: چه انتظاری از تیم پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست میتوان داشت درحالیکه در تشخیص جنسیت توله ها، آن هم بعد از چند روز چنین اشتباه فاحشی می کنند؟!

نماینده مردم شاهرود و میامی ضمن اشاره به روش زادآوری یوزپلنگ در اسارت، منطقه زیستکره خارتوران شاهرود را مستعد تکثیر حیوانات نادر برشمرد و خاطرنشان کرد: زیستگاه ملی و ذخیره گاه توران شاهرود در دنیا بی نظیر است و تنوع جانوری آن، وظایف متولیان و سازمان محافظت از محیط زیست را در حفظ و حراست از این زیستگاه صدچندان می کند اما در کمال تأسف شاهد اقدامات بدون مطالعه و بدون پشتوانه ای هستیم که نتیجه های نامطلوب آنرا به وضوح میتوان لمس کرد.
خانی یکی دیگر از دغدغه های موجود در مورد توله یوزپلنگ های توران را، عدم پذیرش آنها توسط یوز مادر خواند و اضافه کرد: انتظار می رفت تا دامپزشکان مجرب حاضر در توران شاهرود از قبل برای این معضل چاره اندیشی می کردند.
وی با تقبیح هرگونه آزمایش بدون مطالعه بر روی گونه های نادر جانوری تصریح کرد: اگر رویه سازمان حفاظت محیط زیست، آزمون و خطا بر روی حیوانات نادر است اجازه نخواهیم داد تا با اشتباهات خود به گونه های در خطر انقراض منطقه حفاظت شده توران شاهرود صدمه وارد کنند و ما با دقت این اقدامات را رصد می نماییم.