در گفت وگو با باغ من تاکید شد؛ اقدامات زیان بار محیط زیست در برابر ایران

نماینده شاهرود و میامی در مجلس ضمن انتقاد از عملکرد سازمان محیط زیست در برابر ایران، اظهار داشت: بارها تذکر داده بویم چونکه گزارش هایی از اقدامات زیان بار محیط زیست در توران نگران کننده بود.

علی اصغر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تلف شدن دومین توله یوز پارک ملی توران شاهرود، ضمن تقبیح فعالیتهای آزمایشی بر روی جانوران در خطر انقراض، عرصه های طبیعی و ملی را به آزمایشگاهی فاقد امکانات تشبیه کرد و اضافه کرد: عده ای اعتقاد دارند که با سرمایه های این مملکت، بدون درایت و تدبیر می توانند برای خود مدال افتخار بتراشند.
وی با انتقاد از ورود مدیران سازمان محیط زیست به مقوله ای که هیچ گونه تجربه ای در آن ندارند اظهار داشت: قریب به ۱۰ روز قبل گزارشات گوناگونی از اقدامات زیان بار سازمان محیط زیست در پارک ملی توران شاهرود بدست بنده رسید که بلافاصله بعد از مشورت با متخصصان این حوزه، تذکرات و ارشادات لازم را خطاب به دست اندر کاران این پروژه صادر کردم.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با برشمردن اشتباهات مختلف مسؤلان زیست محیطی کشور در اینباره اضافه کرد: از بدو کار با دستکاری انسان در طبیعت بکر توران مخالفت کردم و به رغم اصرار آقایان تلاش نمودم تا کاستی های موجود را به نیابت از ملت شریف ایران به مداخله گران یادآور شوم اما هیچ گوشی بدهکار نبود.
خانی با گلایه از سفر مخفیانه معاون رئیس جمهور به عرصه های ملی شهرستان شاهرود اضافه کرد: تکروی محیط زیست و عدم بهره گیری از تجربیات مردمان محلی که سال ها زندگی در جوار یوزپلنگ ها را تجربه کرده بودند برای ما سوال برانگیز بود، لیکن بعد از سفر پنهانی و بدون اطلاع آقای سلاجقه به پارک ملی توران شاهرود و عدم هرگونه اطلاع قبلی به استاندار، فرماندار و یا بخشدار منطقه به ما مسجّل شد که هیچ گونه اراده ای برای محافظت از یوزها در دستور کار نیست و این پروژه صرفا پروژه ای نمایشی است.
وی ضمن اشاره به تبلیغات صورت گرفته و بهره برداری های غیرانسانی با جانوران نادر حیات وحش توران شاهرود تصریح کرد: از همان روزی که یوزها را به اسارت کشیدند و در روش زادآوری آنان مداخله کردند، زنگ ساعت هایشان را برای تولد توله یوزها کوک کردند و لنزهای دوربین خویش را جهت گرفتن تصاویر یادگاری با آنان آماده نمودند.
عضو خانه ملت در ادامه خاطرنشان کرد: از تولد نارس توله ها تا اشتباهات فاحش در روند زایمان مصنوعی و کالبد شکافی غیرتخصصی توله تلف شده، مطمئن شدیم که نه تنها تیم منسجم و هدفمندی برای پیشبرد این پروژه وجود ندارد بلکه سکان این پروژه در دست افرادیست که کوچک ترین تجربه ای برای به ثمر رساندن سه توله یوزپلنگ توران در اختیار ندارند.
خانی ضمن اشاره به اعترافات تیم محافظت از یوزپلنگ های توران شاهرود و مقامات سازمان محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه در بدنهء سازمان، مدیرانی حضور دارند که نه مشورت پذیرند و نه علاقه ای به مشورت با بزرگان و اهل فن دارند.
وی تلف شدن توله اول و دوم ایران را در نتیجه غلبه چنین روحیاتی در بدنهء علمی و عملی محیط زیست کشور برشمرد و اضافه کرد: تردید نداریم که تنها بازماندهء پروژه مذکور هم دوامی نخواهد آورد
نماینده شاهرود در انتها ضمن اخطار به کسانی که زیست جانوری منطقه را به سخره گرفته اند و با یک عذرخواهی ساده از بی تجربگی و خامی خود خبر می دهند، تصریح کرد: دیگر با این گونه تفکرات مماشات نخواهیم کرد.
خانی صراحتاً اعلام نمود: انگشت افترا را به سمت مسببان تلف شدن گونه های نادر حیات وحش توران اشاره گرفته ایم و با توجه به تکرار این موارد و جهت جلوگیری از تبدیل عرصه های زیست محیطی به آزمایشگاهی جهت پختگی صاحب منصبان بی تجربه، به آسانی از کنار این ماجرا عبور نخواهیم کرد و این قصور را از مبادی قانونی تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم نمود.
گفتنی است پیش تر نماینده مردم شاهرود و میامی موارد گوناگونی از اقدامات اشتباه سازمان محیط زیست را به مسؤلان و بانیان این پروژه گوشزد کرده بود.