مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی خبر داد؛ خلق اثر هنری به مناسبت هفته محیط زیست

به گزارش باغ من مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست، از خلق اثر هنری مشترک توسط نقاشان و طراحان برجسته کشور به مناسبت هفته محیط زیست اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد مدادی اظهار داشت: توجه هنرمندان به مسائل محیط زیست بر خواسته از کلیشه های رایج درباره احساسی بودن هنرمندان یا رمانتیک بودن آنها نیست، بلکه از آگاهی مدنی و همینطور از احساس مسئولیت اجتماعی آنها سرچشمه می گیرد. وی عنوان کرد: هنرمندان با خلق اثرهای هنری خود بارها زوال طبیعت را اخطار داده اند و بعنوان فعالان محیط زیست عامل ایجاد همدلی و مسئولیت پذیری در حفظ محیط زیست هستند. مدادی خاطرنشان کرد: مبحث محیط زیست و تنوع زیستی یکی از سوژه های قدیمی و متداول تاریخ هنر این سرزمین بوده است و بدون شک وقتی پای هنرمند به بحران های محیط زیست باز می شود مشکلات ناشی از آن کاسته می شود و امید به رفع این بحران ها به میزان قابل توجهی در میان عموم افزایش می یابد. وی اظهار داشت: هدف از این رویداد هنری و خلق اثر مشترک به مناسبت هفته محیط زیست؛ پشتیبانی از تنوع زیستی و گامی مؤثر بر محافظت از این میراث پرارزش ملی بوده و یادآور این نکته است که برای نجات محیط زیست و تنوع زیستی کشورمان باید دست به دست هم و با برنامه ریزی مشترک فعالیت نماییم. قرار است، مهدی محبعلی، پژمان متقیان و منصور خیرخواه از هنرمندان برجسته کشور در ۱۷ خردادماه به مناسبت هفته محیط زیست دست به خلق اثر مشترک با مبحث تنوع زیستی بزنند که این کار به ابتکار موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود و تابلوی طراحی شده به نمایشگاه تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان تحویل خواهد شد. بازدید از این رویداد برای عموم آزاد خواهد بود.

منبع: