۱۲ تیر بعنوان روز بدون کیسه پلاستیکی در داخل ایران معرفی می شود

معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار اظهار داشت: به منظور استمرارِ فرهنگسازی و ترویج آگاهی در جهت خودداری از استفاده از کیسه های پلاستیکی و همسو شدن با تاریخ جهانی، همزمان با سایر نقاط دنیا اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار در نظر دارد روز ۱۲ تیر (۳ جولای) را بعنوان روز بدون کیسه پلاستیکی در داخل ایران معرفی نماید.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا عادل خزایی با اشاره به اینکه در دیگر نقاط دنیا هم روز سوم جولای (مصادف با ۱۲ تیر) بعنوان روز بدون کیسه پلاستیکی (Plastic Bag Free Day) گرامی داشته می شود، اظهار داشت: با عنایت به مغایرت روز جهانی با روز ملی بدون کیسه پلاستیکی و پیرو اقدامات اجرایی تدوین شده در جهت عمل به “اصلاحیه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران”، این اداره کل در نظر دارد به منظور استمرارِ فرهنگ سازی و ترویج آگاهی در جهت خودداری از استفاده از کیسه های پلاستیکی و همسو شدن با تاریخ جهانی، همگام و همزمان با سایر نقاط دنیا روز ۱۲ تیر (۳ جولای) را بعنوان روز بدون کیسه پلاستیکی در داخل ایران معرفی نماید و بازه زمانی ۱۲ تا ۲۱ تیر (۳ تا ۱۲ جولای) را بعنوان دهه بدون کیسه پلاستیکی در نظر گیرد.

وی با اشاره به اینکه گرچه گسترش تولید و استفاده از پلاستیک به بهبود کیفیت زندگی ما کمک کرده اما عوارض این مورد هم گریبانگیر ما شده است، اظهار داشت: مساله ای که این روزها به دغدغه اصلی خیلی از حامیان محیط زیست و حتی مردم عادی تبدیل گشته است، آلودگی ناشی از پلاستیک های یک بار مصرف است که برای سلامتی انسان، جانوران و به صورت کلی کیفیت محیط زیست خطرات زیادی را به همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، خزایی با اشاره به اینکه هر ایرانی روزانه به صورت میانگین سه کیسه پلاستیکی مصرف می کند که متوسط عمر استفاده از هر کیسه تنها ۱۲ دقیقه است، در حالیکه برای حذف هر کدام از این کیسه ها از طبیعت بین ۳۰۰ تا یک سال زمان نیاز است علاوه بر این ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، سفره های پلاستیکی، بسته بندی های پلاستیکی و غیره در کشور به مقادیر زیاد ساخته شده که به علت تغییر سبک زندگی مردم در دهه های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست وارد کرده است.