استاندار فارس تاکید کرد؛ ضرورت تعیین حقابه تالاب های استان فارس طی ۳ماه آینده

استاندار فارس اظهار داشت: نباید منتظر بود که تالاب ها از بین برود سپس اقدامی برای آنها کرد بلکه باید تا سه ماه آینده تعیین تکلیف و مبحث آب آنها برطرف شود.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر دوشنبه در کارگروه حفظ تالاب های استان فارس بیان نمود: یکی از اهمیت هایی که برگزاری جلسات دارد مساله رسیدگی به مصوباتی است که پیشتر تصویب شده است ازاین رو مدیرانی که مسئول پاسخگویی هستند باید نتایج فعالیتهای عملی را در جلسات مطرح کنند و این جلسات صرفا برای عرضه گزارش نیست.
عالی ترین مقام دولت در استان فارس افزود: سال ها است که وضعیت تالاب های استان فارس وضعیت مناسبی نبوده است ازاین رو باید توجه ویژه ای به این مورد وجود داشته باشد که برای حل مشکلات تالاب های استان فارس باید تلاشهای بیشتری صورت بگیرد تا شاهد از بین رفتن مشکلات موجود در این عرصه بود این در شرایطی است که باید مدیران بر مبنای حقیقت نگاری نسبت به بیان ظرفیت ها و توانمندی ها اقدام نموده تا بتوان مشکلات را برطرف کرد.
ایمانیه در ادامه بیان نمود: یکی از مباحثی که می تواند تصویر روشن تری از مشکلات موجود در تالاب ها را به تصویر بکشد مطالعات در این حوزه می باشد ازاین رو نمی توان اقداماتی در استان انجام داد که بدون مطالعه و تعیین اهداف باشد این مورد لازم به ذکر است که مطالعات باید در حد توان استان و عرضه برنامه برای برطرف شدن مشکلات کارگشا باشد.
استاندار فارس خواهان تعیین تکلیف میزان آب ها و حقابه تالاب های استان فارس بر مبنای مطالعات جامعه تا سه ماه آینده شد.

برچسب ها: