موافقت مجلس با طرح تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه

به گزارش باغ من نمایندگان مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه موافقت کردند.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه با ۱۸۲ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محورهای تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
۱- عملکرد مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه از بدو تأسیس تا حال چگونه بوده است؟
۲- میزان اعتبارات در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه در طول فعالیت چگونه بوده است؟
۳- بررسی چگونگی هزینه کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه از اول تاکنون و همینطور دریافتی های مدیران آن مجموعه
۴- بررسی چگونگی و نحوه اختصاص اعتبارات در اختیار این ستاد در استان ها و شهرستان های مختلف
۵- بررسی کلیه قراردادهای مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه با شرکت ها، اشخاص و پیمانکاران در طول دوران فعالیتشان
۶- بررسی میزان موفقیت ستاد در برنامه های پیشبینی شده و نحوه عمل به مصوبات و بخش نامه ها و قوانین بالادستی و مصوب مجلس
۷- بررسی مأموریت های داخلی و خارجی مسئولین ستاد و هزینه های انجام شده و لزوم این مأموریت ها
۸- آیا مشکل زیست محیطی دریاچه ارومیه علیرغم میزان اعتبارات هزینه شده، مرتفع گردیده است؟
۹- میزان هزینه کرد و انطباق نتایج با ارقام هزینه شده
۱۰- سهم دانشگاه ها و افراد مختلف در طرح های پژوهشی عرضه شده چگونه بوده است؟
۱۱- اثربخشی پروژه های اجرا شده تا چه میزان بوده است؟
۱۲- نتیجه طرح های تحقیقاتی انجام گرفته توسط پژوهشگران داخلی و خارجی چه بوده است و میزان تاثیر آن طرح ها بر تصمیمات اجرایی چه اندازه بوده است؟
۱۳- میزان انطباق سیاست های اجرا شده با زیست بوم منطقه چه میزان بوده است؟
۱۴- تاثیر سیاست ها و پروژه های اجرای شده بر معیشت مردم چه بوده است و میزان صیانت معیشتی از زندگی میلیونها نفر از مردم منطقه بخصوص اقشار محروم و کشاورزان چه میزان بوده است؟
۱۵- علت نیمه تمام گذاشتن بعضی از پروژه های استانهای مجاور دریاچه ارومیه و رهاشدگی آنها در سالهای اخیر چه بوده است؟ کدام پروژه ها و به چه دلایلی رها شده اند؟ آیا مطالعات غلط بوده یا علل دیگری داشته است؟
۱۶- علت کم اثر بودن یا عدم اثربخشی بخشی از پروژه های مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه چه بوده است؟
۱۷- بررسی های مالی، زیست محیطی، اجرایی و پژوهشی در رابطه با ستاد احیای دریاچه ارومیه مورد مطالبه است.
۱۸- تفاوت ارقام و مبالغ داده شده به طرح های مختلف و بررسی روایی آنها چه بوده است؟ تمام طرح ها، مبالغ و مجریان آنها بررسی شود.

منبع: