سومین توله یوز پیروز نام گرفت

به گزارش باغ من رئیس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست از رسمی شدن نام پیروز برای توله یوز پلنگ ایرانی اطلاع داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، رئیس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی سازمان حفاظت محیط زیست از تشکیل دومین جلسه کمیته نامگذاری سازمان حفاظت محیط زیست در معاونت آموزش و مشارکت های عمومی این سازمان اطلاع داد و اظهار داشت: در دومین جلسه کمیته نامگذاری پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در خصوص نامگذاری توله یوز ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از جمع بندی نام «پیروز» برای این یوزپلنگ انتخاب گردید. مرادی در انتها تصریح کرد: در این نشست همینطور مقرر شد نهم شهریور ماه همزمان با روز ملی محافظت از یوزپلنگ آسیایی، از تیم علمی و اجرایی این پروژه بزرگ علمی تقدیر به عمل آید.