هوای امروز تهران قابل قبول است

بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای پایتخت الان در روز جمعه ۱۴ مردادماه در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، برپایه اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، آلاینده شاخص الان «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۲ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۰۲ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» بود.
غلظت آلاینده ها در ساعت ۴ صبح امروز افزوده شد و به عدد ۱۰۶ رسید و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت اما از ساعت ۵ صبح غلظت آلاینده ها روند کاهشی داشت؛ بگونه ای که در ساعت ۷ بامداد به عدد ۹۶ کاهش پیدا کرد و در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.
قابل ذکر است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. برپایه این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروههای حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.

منبع:

برچسب ها:, , ,