تنفس هوای ناسالم برای گروههای حساس

بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، الان (۱۸ مردادماه) کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ˮناسالم برای گروههای حساسˮ قرار دارد.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص، الان «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۸و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۲۷ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» قرار داشت.

غلظت آلاینده ها در ساعت ۴ بامداد امروز افزوده شد در شرایط ناسالم برای همه قرار گرفت و به عدد ۱۸۶ رسید اما از ساعت ۶ بامداد باردیگر کاهش پیدا کرد و به عدد ۱۳۳ رسید و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت که این وضعیت تابحال ادامه داشته است.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. فعالیت طولانی عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از منزل که افراد به طور متناوب طی مدت چندین ساعت انجام می دهند و سبب می شود نفس کشیدن تا حدی سخت تر از حالت طبیعی صورت گیرد، برای مثال کار کردن در باغچه در طول روز؛ فعالیت سنگین هم دربرگیرنده هرگونه فعالیت شدید خارج از منزل است که سبب می شود نفس کشیدن به سختی صورت گیرد که دویدن از این جمله به حساب می آید.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود؛ بر طبق این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا “پاک”، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا “قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا “ناسالم برای گروههای حساس”، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه گروه ها”، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا “بسیار ناسالم” و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا “خطرناک” است.

منبع:

برچسب ها:, , ,