تامین قلاده های ردیاب لازمه بقای یوز ایرانی

باغ من: در پی تلف شدن توله توله یوز ماده در محور عباس آباد – میامی، مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی ضمن اشاره به لزوم فنس کشی و نورپردازی جاده ها به صدور مجوز قلاده های ردیاب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تاکید نمود.

مرتضی پورمیرزای در گفت و گو با ایسنا به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه صیانت از زیستگاه های یوز اشاره و اظهارکرد: جاده ها باید به هر روشی برای یوزپلنگ ها ایمن شوند؛ بخشی فنس کشی شده است و بخشی باید با نورپردازی روشن شود که هم راننده یوز را در جاده ببیند و هم یوز در تاریکی شب به چراغ های ماشین خیره نشود تا چنین اتفاقاتی برایش رخ دهد.
وی اشاره کرد: لازم است از تلفیقی از روش ها برای ایمن سازی جاده استفاده گردد و متولی این کار وزارت راه و شهرسازی است. سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی تواند از یوزها محافظت کند.

پورمیرزای جاده عباس آباد را یکی از مسیرهای اصلی عبور یوز دانست که وزارت راه و شهرسازی باید اهمیت آنرا درک کند و بر طبق قوانین و بخشنامه های موجود اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.

وی اشاره کرد: در دو سمت جاده عباس آباد دو زیستگاه اصلی و خوب یوز را داریم که در ایران باقی مانده است، به همین جهت یوز از جاده رد خواهد شد اما ما باید با فنس کشی، نورپردازی و پل زدن مناسب کاری نماییم که مسیر رفت و آمد او ایمن و گرفتار کمترین سوانح شود.

پورمیرزای به قلاده های ردیاب که بگفته او سازمان حفاظت محیط زیست متولی صدورمجوز واردات آنست، اشاره نمود و توضیح داد: یوزها باید قلاده گذاری شوند تا با ردیاب قلاده متوجه شویم چه زمانی به جاده نزدیک می شوند. اینطور می توانیم تلفات را کنترل نماییم و در وضعیت بحرانی مانند وضعیت فعلی تنها نقاطی پروژکتورکشی شوند که ردیاب وجود یوز را به ما نشان میدهد.

که محیط بانان درحال پروژکتورکشی کل منطقه هستند، در کمترین حالت حدود موقعیت مکانی آنها را بدانیم و کیلومترها محدوده را در منطقه پایش نکنیم. در این شرایط دور کردن یوزها از جاده نیز کار آسان تری است.

مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی به بخش های فنس کشی شده در محدوده بعد از جاده عباس آباد به سمت میامی اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از فنس کشی دو کیلومتری در هر دو طرف جاده در مجموع چهار کیلومتر فنس کشی در این محدوده تلفات به نسبت گذشته کم شد.

به گفته وی باید نگاهی جامع داشته باشیم و با تلفیقی از همه روش های ایمن سازی به موضوع نگاه نماییم چونکه حیوان اگر قصد رد شدن از جاده را داشته باشد، فنس کشی را رد و از محدوده پرخطر دیگری عبور می کند.

مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی به اقدامات پلیس راهور در حوزه صیانت از زیستگاه های یوز ایرانی اشاره نمود و اضافه کرد: پلیس راهور باید در حوزه کاهش سرعت اعمال قانون کند. هم اکنون تابلوها را تعویض کرده و سرعت را به۸۰ کیلومتر رسانده اند اما دوربین های کنترل سرعت عددی بالاتر ۸۰ کیلومتر را ثبت می کنند و تنها تابلوها تعویض شده اند.

وی اشاره کرد: الزاما دوربین ها موجب کاهش سرعت خودرو ها در طول مسیر نمی شوند چونکه تنها در نقطه مورد نظر دوربین سرعت خودرا کم می کنند و بعد از گذر از دوربین به سرعت بالای قبلی مسیر خودرا ادامه می دهند.

مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی باتوجه به روند روبه رشد توسعه اظهار داشت: نمی توان جلوی توسعه را گرفت بدین سبب باید به موازات آن قوانین فعلی را به روز کرد و قوانین جدیدتری را نیز تصویب کرد. در غیر این صورت با افزایش توسعه به تنهایی و اتکا به قوانین قدیمی اتفاق خوبی رخ نمی دهد.

پورمیرزای در آخر در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا در وضعیت فعلی نیاز به تصویب قانونی برای حفاظت بیش از یوزپلنگ ایرانی هستیم، اشاره کرد: هر اقدامی که سبب شود دستگاه های مرتبط ملزم به رعایت ملاحظات بیشتری برای صیانت از اینگونه باارزش و در معرض انقراض شوند، مطلوب است. بدین ترتیب آنها می توانند نقش اثرگذارتری در صیانت از محیط زیست ایفا کنند.

منبع:

برچسب ها:, , ,