رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور: تامین آب آشامیدنی اولویت نخست کشور است

به گزارش باغ من، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: تامین آب آشامیدنی با رعایت مسائل محیط زیستی اولویت نخست کشور است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، علی سلاجقه بعدازظهر جمعه در حاشیه شروع عملیات فاز سوم ساماندهی فاضلاب بندرعباس اضافه کرد: شرایط تغییرات اقلیمی جهان و کشور شرایط حادی را برای ما به وجود آورده است و با توجه به این که کشور ما نیز در وضعیت خاصی دارد باید با زیست بوم و اکوسیستم با مدارا رفتار نماییم. وی با اعلان اینکه تامین آب آشامیدنی کشور باتوجه به شرایط خاص کشور اولویت نخست و یک ضرورت است، اظهار داشت: مسائل مربوط به کشاوری و صنعت در اولویت های بعدی قرار دارند. سلاجقه با اعلان اینکه البته دستگاه های اجرائی پذیرفته اند بعد از تامین آب آشامیدنی، تامین حقابه های محیط زیستی را به عنوان اولویت دوم قرار دهند، افزود: حالا باید از ظرفیت های آبی کشور استفاده نمائیم، اما باید مسائل محیط زیستی نیز در این مساله رعایت شود. رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اشاره کرد: ایجاد هرگونه خط انتقال آب قبلاً در شورای عالی امنیت ملی کشور مطرح گردیده است و حتما باید مجوزهای محیط زیستی را کسب کند و تعهدات محیط زیستی نیز اجرا شود.

منبع: