خطر آتشسوزی جنگلها به دنبال وزش باد گرم

به گزارش باغ من، به دنبال اخطار سازمان هواشناسی نسبت به وزش باد گرم و افزایش دمای ۷ درجه ای در بعضی استان ها، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره به منشا و چگونگی وزش بادهای گرم اظهار داشت: وزش این بادها باعث افزایش محسوس دما در شمال کشور می شود و خطر آتشسوزی جنگلها را به دنبال دارد.

صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با وزش بادهای گرم و منشا آنها اظهار داشت: بادهای جنوبی، بادهایی هستند که در استانهای ساحلی دریای خزر واقع در شمال رشته کوه البرز می وزند و از لحاظ علمی به «بادهای فون» معروف هستند.

وی افزود: بادهای فون با شکل گیری جریانات باد در جنوب رشته کوه البرز و حرکت آن به سمت رشته کوه البرز شکل می گیرند.

به گفته رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، وقتی بادهای گرم می وزند و به سمت پایین یا دشت حرکت می کنند، در یک گرمایش آدیاباتیک ( افزایش دما بدون افزودن یا حذف گرما)، هوای گرمی را با خود به سمت پایین دست کوه ها منتقل می کنند ازاین رو از روی رشته کوه البرز به سمت پایین دشت می روند و در سمت شمالی رشته کوه البرز گرمایشی را ایجاد می کنند که به آنها «گرم باد» هم گفته می شود.

وی افزود: بادهای محلی در مناطق مختلفی می وزند. به صورت مثال در مناطق جنوب کشور بادهایی داریم که با خود هوای شرجی و رطوبت حمل می کنند. اصطلاحات محلی متفاوتی در مناطق مختلف برای این نوع بادها وجود دارد.

ضیاییان اضافه کرد: بادهای گرم، نواحی شمالی کشور بخصوص استانهای گیلان، مازندران، گلستان و بخش هایی از استان اردبیل را درگیر می کنند و یکباره در یک روز دمای هوای این مناطق ۸ درجه سانتیگراد یا بیشتر افزایش خواهد یافت. این بادها مخاطراتی همچون وقوع آتشسوزی و… را به همراه دارند.

هادی کیادلیری- دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور- هم در رابطه با تأثیر وزش باد گرم بر آتشسوزی جنگلها به ایسنا اظهار داشت: هنگام وزش باد گرم رطوبت هوا به شدت کاسته می شود و حتی به هم خوردن برگ ها می تواند باعث آتشسوزی شود.

منبع: