مقابله همزمان با خشکسالی و تولید انرژی پاک

به گزارش باغ من، خراسان رضوی کالیفرنیا میلیونها دلار برای ساخت پنل های خورشیدی در بالای کانال های آب سرمایه گذاری می نماید و امیدوار است که با خشکسالی مداوم مقابله و به صورت همزمان انرژی های تجدیدپذیر تولید نماید.

به نقل از ویفروم، پروژه کالیفرنیا که Nexus نام دارد، می تواند تا ۶۳ میلیارد گالن آب صرفه جویی و ۱۳ گیگاوات ظرفیت انرژی تولید نماید.

اداره منابع آب کالیفرنیا(DWR) برای مقابله با خشکسالی مداوم و تولید همزمان انرژی های تجدیدپذیر چندین میلیون دلار برای ساخت پنل های خورشیدی سرمایه گذاری می نماید تا نه تنها انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ایالت تولید نماید بلکه تلاشهای محافظت از آب را هم بهبود بخشد.

محققان در مطالعه سال ۲۰۲۱ دریافتند پوشاندن تمام ۴۰۰۰ مایل کانال های کالیفرنیا با پنل های خورشیدی با کاهش تبخیر، سالانه بیشتر از ۶۵ میلیارد گالن آب را ذخیره می کند که برای آبیاری ۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی یا تأمین نیازهای آب مسکونی بیشتر از ۲ میلیون نفر کافی است.

این رویکرد به کالیفرنیا کمک می نماید اهداف مدیریت پایدار خویش را برای منابع آب و زمین برآورده کند.

به گزارش رویترز این طرح بر مبنای طرحی مشابه درحال انجام در هند است.

ایجاد سایبان های پنل های خورشیدی برای کانال ها نه تنها از زمینهای دیگر برای مزارع خورشیدی استفاده می نماید بلکه تبخیر را در حجم های کوچک آبی که منبع اصلی تأمین آب است، می کاهد.

علاوه بر این سایبان ها از رشد علف های هرز و جلبک های آبزی جلوگیری و به صورت تصاعدی در هزینه های تمیز کردن صرفه جویی بوجود می آورد.

منبع:

برچسب ها: