انتصابات جدید در سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش باغ من، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در احکامی جداگانه سرپرست دفتر حقوقی سازمان و مشاور رسانه ای رئیس سازمان را نصب کرد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در احکامی جداگانه سید حسین موسوی را بعنوان سرپرست دفتر حقوقی سازمان و پدرام جدی بعنوان مشاور رسانه ای رئیس سازمان، نصب کرد. در احکام انتصاب آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی، قانون مداری، مفاد عهدنامه مدیران دولت سیزدهم و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید.