آخرین وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات

به گزارش باغ من، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار داشت: آسمان اغلب مرزهای غربی کشور صاف، گاهی وزش باد و غبار رقیق و شهرهای زیارتی عراق صاف همراه با وزش باد پیشبینی می شود.

صادق ضیائیان در گفتگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت جوی مرزهای غربی کشور و عتبات عالیات اظهار نمود: آسمان مهران فردا و پس فردا (۲۰ و ۲۱ شهریورماه) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد با احتمال خیزش گرد و خاک با بیشترین و کمترین دمای ۴۴ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیشبینی می شود.

وی افزود: همینطور آسمان شلمچه و چذابه طی دوروز آینده صاف تا کمی ابری، وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک پیشبینی می شود. دمای هوا فردا در شلمچه به ۴۵ و ۲۸ درجه سانتیگراد در گرمترین و خنکترین زمان می رسد. این منطقه جمعه دمای هوای ۴۶ درجه ای تا ۲۸ درجه ای را تجربه می کند.

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: دمای هوای فردا در چذابه در گرم ترین زمان ۴۷ و در خنکترین زمان ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود و پس فردا بیشینه و کمینه دما ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیشبینی می شود.

به گفته ضیائیان، آسمان قصر شیرین فردا و پس فردا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و احتمال خیزش گرد و خاک است. فردا با بیشترین و کمترین دمای ۴۲ و ۲۴ درجه سانتیگراد و پس فردا با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی ضمن اشاره به وضعیت جوی تمرچین پیرانشهر طی فردا و پس فردا اظهار نمود: آسمان این منطقه فردا صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد خواهد بود و دما در گرمترین و خنکترین زمان فردا ۲۹ و ۱۶ درجه سانتیگراد و پس فردا هم با بیشینه و کمینه دما به ۲۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد پیشبینی می شود.

ضیائیان ضمن اشاره به وضعیت جوی شهرهای عراق اظهار نمود: آسمان نجف و کربلا فردا و پس فردا صاف همراه با غبار محلی گاهی وزش باد با احتمال خیزش گرد و خاک پیشبینی می شود. دمای نجف فردا به ۴۴ و ۲۸ درجه سانتیگراد در گرمترین و خنکترین زمان می رسد. برای جمعه هم دمای هوا در این شهر ۴۳ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی می شود.

وی در رابطه با دمای هوای کربلا هم اظهار داشت: دمای هوای این شهر فردا در گرمترین زمان به ۴۴ و در خنکترین زمان به ۲۷ درجه سانتیگراد می رسد. پس فردا هم دمای هوا در این شهر در گرمترین و خنکترین دما ۴۳ و ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در رابطه با وضعیت جوی کاظمین اظهارکرد: آسمان کاظمین فردا صاف گاهی وزش باد با احتمال خیزش گرد و خاک خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهر ۴۳ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی می شود. وضعیت جوی کاظمین جمعه صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیشبینی می شود و بیشینه دمای هوا ۴۳ و کمینه آن ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان در انتها در رابطه با وضعیت جوی سامرا طی فردا و پس فردا اظهار نمود: آسمان این شهر فردا صاف گاهی همراه با غبار محلی گاهی وزش باد با بیشینه و کمینه دمای ۴۳ و ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود. همینطور جمعه دمای هوا در گرمترین و خنک ترین زمان به ۴۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد می رسد.

منبع:

برچسب ها:, ,