پاییز کاذب شروع شده است؟

باغ من: باغ من: خراسان رضوی خشکسالی های بی سابقه و موج گرما در رابطه با بحران آب و هوا بقای بخش هایی از طبیعت را دستخوش تغییر می کند و بنا بر این برگ ریزان درختان ماه ها زودتر شروع می شود برای اینکه درختان نیاز به حفظ رطوبت دارند. نبود رطوبت پاییز کاذب ایجاد می کنند.

به نقل از ویفروم، خشکسالی اروپا ممکنست بدترین خشکسالی در ۵۰۰ سال قبل باشد. سایر نقاط جهان نیز شرایط بدی را تجربه می کنند. به سبب این خشکسالی رنگ های طلایی و قرمز پاییز ماه ها زودتر به تعدادی از مناطق در جهان رسیده اند و کارشناسان حیات وحش زنگ خطر را در مورد بروز تغییرات در طبیعت به صدا در آورند.

کمبود باران درختان را تحت فشار قرار می دهد و درختان برای صرفه جویی در مصرف آب و انرژی سه ماه زودتر از حد معمول برگ می ریزند. خشکسالی منجر به تغییراتی در محصول و حریق جنگلی می شود.

علائم پاییز کاذب در سراسر بریتانیا گزارش شده اما به سبب خشکسالی های شدید و گسترده در سایر نقاط جهان نیز قابل مشاهده می باشد.

به گزارش فایننشال تایمز چین هم شاهد بدترین خشکسالی خود در چند دهه اخیر است.

قبل از به انتها رسیدن تعطیلات تابستانی صدای خش خش برگ های خشک زیر پای شما ناراحت کننده و نشانه نگران کننده ای از بحران آب و هواست.

محققان اظهار نمودند خشکسالی ناشی از این افزایش دما موجب شکل گیری پاییز کاذب شده است. در هوای خشک قندهای موجود در برگ ها متمرکز می شود و برگ ها آنتوسیانین(رنگدانه های رنگی قرمز و صورتی) بیشتری تولید می کند. این تغییر در رنگدانه برگ ها را به رنگ های مشخصه پاییزی تبدیل می کند؛ سپس درختان برای حفظ رطوبت در شاخه ها و تنه آنرا دور می اندازند.

در چنین وضعیتی درختان جوان تر ممکنست بهبود پیدا نکنند. درختان دارای شبکه های گسترده ای از ریشه هستند که به آنها اجازه می دهد شرایط خشکی که موجب شکل گیری پاییز کاذب شده است، زنده بمانند. درختان جوان تر و درخت هایی که در خاک بی کیفیت نزدیک جاده ها کاشته شده اند، ممکنست هیچ گاه بهبود نیابند.

زمانی که یک درخت نمی تواند آبی را که از دست داده جایگزین کند، به یک نقطه بحرانی می رسد و بسادگی خشک می شود و می میرد.

محققان اظهار نمودند پاییز کاذب تنها علت از میان رفتن چرخه های طبیعت نیست. زود رسیدن میوه ها در تابستان به این معناست که برخی محصولات در اواخر سال در دسترس نخواهد بود و این یک فاجعه برای حیواناتی مانند حشرات و پرنده هایی است که برای ذخیره انرژی خود در زمستان به آن میوه ها وابسته هستند.