پنجره مهر؛ مرگ هزاران ماهی در رودخانه کهگیلویه

به گزارش باغ من، برداشت بی رویه آب رودخانه و تغییر مسیر جریان، هزاران ماهی را در کهگیلویه به کام مرگ کشاند.
دریافت ۲۱ MB به گزارش باغ من به نقل از مهر، برداشت بی رویه آب از بالا دست منطقه «ادرکان» کهگیلویه و تغییر مسیر جریان آب سبب مرگ هزاران ماهی در پایین دست این منطقه شده است. بررسی میدانی خبرنگار مهر، مبین عمق فاجعه و صدمه به اکوسیستم منطقه است. متأسفانه انحراف مسیر آب و راکد شدن آب پایین دست صدمه های زیادی به رودخانه های کهگیلویه و بویراحمد وارد کرده است. این صدمه در چندین منطقه به وضوح دیده می شود.

برچسب ها:,