هوای اصفهان برای گروههای حساس ناسالم می باشد

به گزارش باغ من، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان  امروز ششم مهرماه با میانگین ۱۱۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس به ثبت رسید.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، برپایه اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط زیست، هوای کلانشهر اصفهان الان در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با شاخص ۱۲۰، خیابان استانداری با شاخص ۱۲۸، انقلاب با شاخص ۱۰۸، پروین با شاخص ۱۲۳ و کاوه با شاخص ۱۲۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفی هوا در ۲ ایستگاه پایش هوای خیابان میرزا طاهر و رهنان به ترتیب با میانگین ۸۴ و ۸۶ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان داده است.
کماکان ۹ ایستگاه پایش هوای کلانشهر اصفهان در خیابان های رودکی، فرشادی، فیض، باهنر، جِی، باغ غدیر، دانشگاه، ورزشگاه میثاق و بزرگراه خرازی قطع است.
امروز وضعیت کیفیت هوای شهر شاهین شهر با شاخص ۶۲ و سگزی با شاخص ۶۵ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاه های مبارکه، منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک می باشد.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

منبع: