مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد: ایجاد آبشخور در مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان

باغ من: لرستان مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از ایجاد آبشخور در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان آگاهی داد.
علی سالاروند در گفت و گو با ایسنا از ساماندهی آبشخورها در مناطق حفاظت شده لرستان آگاهی داد و اظهار داشت: از محل اعتبارت ملی ۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد آبشخور در مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان گرفتیم.
وی ادامه داد: هم اکنون همه مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان دارای آبشخور هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان اظهار داشت: برای تامین آب این آبشخورها با بخش خصوصی در استان قرارداد بسته شده است.
سالاروند بیان کرد: تنها پاسگاه محیط بانی یافته آب نداشت که با تراکتور و تانکر آب را بصورت موقت تامین کردیم.
وی افزود: در هر جایی که چشمه ای وجود دارد آبشخور ایجاد کردیم تا باتوجه به خشکسالی که وجود دارد حیات وحش تهدید نشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در ادامه با اعلان اینکه از سازمان درخواست محیط بان شده است، اظهار داشت: برای تسهیل در کار محیط بانان و پایش بهتر مناطق، هوشمندسازی مناطق تحت حفاظت یکی از برنامه های محیط زیست استان است.
سالاروند اظهار داشت: در مناطق تحت مدیریت محیط زیست لرستان دوربین های پیشرفته برای رصد شکارچیان مستقر شده است.
وی ادامه داد: همین طور بی سیم های محیط بانان آنالوگ هستند که ظرف یکی دو ماه آتی همه آنها را دیجیتال خواهیم کرد.

منبع: