در گزارش باغ من تاکید شد؛ وجود 204راس گورخر در استان سمنان

به گزارش باغ من، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از وجود ۲۰۴ راس گورخر آسیایی در این استان آگاهی داد و اظهار داشت: ۱۷۵ راس از آنها در زیستکره توران شاهرود و مابقی در پارک ملی کویر گرمسار شمارش شدند.

بهراملی ظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین وضعیت گونه نادر چهارپایان در استان سمنان بیان کرد: گور ایرانی یا گور زیرگونه ای از گورخر آسیایی در پارک ملی کویر و همین طور زیست کره توران شاهرود با تلاش فراوان محیط بانان به زادآوری بسیار خوبی رسیده و جمعیت خوبی را نیز از اینگونه در گرمسار شاهد می باشیم.
وی با اعلان اینکه جمعیت گورخر آسیایی در پارک ملی کویر گرمسار در استان سمنان به بالای ۲۹ رأس رسیده است، افزود تنوع ژنتیکی همچون مطالبی است که ما را در پارک ملی کویر به زادآوری و ازدیاد جمعیت اینگونه در معرض انقراض امیدوار کرده است.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان با اعلان اینکه در پارک ملی توران شاهرود نیز ۱۷۵ رأس گور خر طبق سرشماری سال قبل وجود دارد که البته زاد و ولد سال جاری تعداد آنها را نیز افزایش می دهد، اظهار داشت: مجموعاً بیش از ۲۰۴ گورخر در استان شناسایی شده است.
ظاهری با اعلان اینکه پروژه احیای گورخر در پارک ملی کویر از طرف اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان اجرائی و حالا شاهد زاد و ولد گورها هستیم، ابراز کرد: از شروع سال تولد یک گورخر در پارک ملی کویر مستند سازی شده است.
وی با اعلان اینکه محیط بانان از سه کره گورخر آسیایی و سه گور ماده در پارک ملی توران شاهرود تصویر برداری کردند، بیان کرد: این امر نشان میدهد که جمعیت اینگونه با ارزش رو به افزایش است.
مدیرکل صیانت از محیط زیست استان سمنان اظهار داشت: جمعیت گورخر آسیایی در پارک ملی توران شاهرود پویا و دارای تنوع ژنتیکی مطلوب و بالایی است و تلاش محیط بانان در پارک ملی کویر نیز به زادآوری اینگونه نادر انجامیده است.

منبع:

برچسب ها: