در گفت وگو با باغ من اعلام شد؛ ثبت اولین تلیله سینه راه راه برای ایران

به گزارش باغ من، فعال محیط زیست خوزستان از ثبت اولین تلیله سینه راه راه برای ایران در این استان آگاهی داد و اظهار داشت: گونه های پرندگان خوزستان به ۴۰۰ گونه افزایش پیدا کرد.

کرامت حافظی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلیله (نام علمی: Calidris) نام سرده ای است از پرندگان مهاجر هستند که در مناطق قطبی زاد و ولد می کنند و زمستان ها به مناطق جنوبی مهاجرت می کنند؛ اندازه این پرندگان کمی بزرگ تر از جوجه مرغ است و از پرندگان کنار آبزی هستند.
وی اضافه کرد: تلیله سینه راه راه با نام علمی (Clalidris melanotos ) برای اولین بار در ایران در دهم خرداد ماه سالجاری در شهرستان هندیجان در خوزستان توسط «احمد محمدی روش» تصویر برداری شد؛ پس بررسی تصاویر پرنده و پایش مجدد محل با مشورت کارشناسان بین المللی به عنوان ۵۶۴ گونه پرنده ایران و ۴۰۰ گونه پرنده در خوزستان در لیست پرندگان ایران ثبت گردید.
فعال محیط زیست خوزستان افزود: تلیله سینه راه راه ( Pectoral Sandpiper) در شمال سیبری و شمالگان آمریکای شمالی تولید مثل می کند و بیشتر جمعیت اینگونه در آمریکای جنوبی زمستان گذرانی می کنند ؛ مشاهده اینگونه در خاورمیانه اتفاقی نادر است ؛ خوزستان با ثبت ۴۰۰ گونه پرنده در خاورمیانه به عنوان بهشت پرنده نگری است و بالاترین تنوع زیستی ثبت شده کشور در این استان ثبت شده اند.
عضو گروه تنوع زیستی خوزستان با اشاره به این که در چند سال اخیر بیش از ۷۰ گونه پرنده و پستاندار با همت گروه تنوع زیستی خوزستان در این استان ثبت شده است، بیان کرد: خوزستان زیستگاه ۴۰۰ گونه پرنده، ۷۶ گونه پستاندار، ۸۵ گونه خزنده، ۵ گونه دوزیست، ۵۶ گونه ماهی آب های داخلی و ۹۰۰ گونه ماهیان خلیج فارس است.

منبع: