وظیفه مطرح کرد؛ اثرات مثبت ال نینو بر منابع آبی مشترک در مرزهای شرقی کشور

به گزارش باغ من، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اثرات مثبت ال نینو بر منابع آبی مشترک در مرزهای شرقی کشور را شرح داد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: با ادامه رشد ناهنجاری ال نینو و تغییرات در سایر شاخصهای دورپیوندی، آخرین خروجی مدلهای پیشبینی فصلی هواشناسی نشان داده است که در پاییز سال جاری بارش تجمعی در حوضه های آبریز هیرمند و هامون در افغانستان با احتمال زیاد در حد نرمال تا بیشتر از نرمال خواهد بود. وی ادامه داد: بر طبق این مدلها با احتمال ۴۰ تا ۶۰ درصد تقریبا کل مساحت افغانستان در ماه های نوامبر و دسامبر و ژانویه بارش های نرمال تا فرا نرمال خواهد داشت و در ماه نوامبر با احتمال ۵۰ تا ۷۰ درصد در حد نرمال تا بیشتر از نرمال برآورد می شود. وی افزود: به صورت کلی برآیند خروجی مدلهای پیشبینی فصلی نشان داده است که حوضه های آبریز رودخانه هیرمند و تالاب هامون در چند ماهه نخست سال آبی جدید، با احتمال ۴۰ تا ۷۰ درصد بارش تجمعی در حد نرمال تا بیشتر از نرمال خواهند داشت. رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه اظهار داشت: با عدم ورود آب از افغانستان و رخداد خشکسالی طولانی مدت بسیار شدید و استثنایی در حوضه هامون، بستر دریاچه کاملا خشک شده و هم اکنون کانون خیزش گردوخاک شرق کشور است.

برچسب ها:, , ,