تأثیر کندی اقتصاد بر کربن زدایی

به گزارش باغ من، خراسان رضوی رکود اقتصادی جهانی بر تلاش شرکت ها برای دستیابی به اهداف آب و هوایی تاثیر می گذارد.
به نقل از بلومبرگ، بر مبنای نتایج تحقیقات جدید که از ۱۰۰۰ مدیر اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است، حدود ۴۰ درصد از شرکتهای صنعتی سنگین در سراسر دنیا می گویند که به علت شرایط فعلی قادر به سرمایه گذاری بیشتر در کربن زدایی نیستند. تقریبا دو سوم نشان دادند که تلاش اصلی آنها برای کاهش انتشار کربن تا پیش از پایان دهه از نظر اقتصادی جذاب نخواهد بود.
یافته ها نشان داد، اگر صنایع سنگین نتواند کربن زدایی کند، سایر صنایع شکست خواهند خورد.
این یافته ها در حالی به دست می آیند که بعضی از دولت ها از طرح های پشتیبانی از انرژی های تجدیدپذیر و محصولات کم کربن در بحبوحه تورم بالا و نگرانی ها در مورد هزینه و امنیت انرژی عقب نشینی کرده اند.
نتایج مطالعات نشان می دهد، شرکت ها در زمانیکه رویدادهای آب و هوایی شدید در سراسر دنیا اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی را برجسته می کنند، حرکت کندتری در این حوزه دارند.
اروپا بهتر از سایر مناطق جهان عمل کرده است، به صورتی که ۶۱ درصد از شرکتهای مورد بررسی در مقایسه با ۲۸ درصد در آمریکای شمالی و ۳۰ درصد در سطح جهانی اهداف خالص صفر داشتند. با این وجود، تنها ۲۴ درصد از شرکتهای اروپایی در راه رسیدن به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ هستند.

منبع:

برچسب ها:, , ,