در گفت وگو با باغ من عنوان شد؛ افزایش غلظت آلاینده ها در شهر های صنعتی خوزستان

به گزارش باغ من، مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا در شهر های صنعتی استان اطلاع داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: بر مبنای نقشه های پیش یابی تا اواسط هفته جوی پایدار برای استان خوزستان پیشبینی شده است.
وی با عنوان این که پدیده غالب در خوزستان در مدت مورد اشاره مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود، اضافه کرد: در این ایام افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا در شهر های صنعتی استان پیشبینی می شود.
سبزه زاری اظهار نمود: همینطور تا روز سه شنبه روند افزایش دمای روزانه برای استان خوزستان مورد انتظار است و شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز همچنان مواج خواهد بود.
وی بیان نمود: در شبانه روز گذشته بهبهان با ۲۵.۸ و ایذه با ۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط در خوزستان گزارش شده اند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار داشت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۲.۹ و حداقل به ۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

منبع: