سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛ پیشبینی بارش باران در اکثر نقاط کشور طی فردا

به گزارش باغ من، سازمان هواشناسی کشور اعلام نمود: برای فردا در اغلب مناطق کشور بارش باران پیشبینی شده است.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام نمود: امروز گستره بارش ها نیمه غربی کشور را فرا می گیرد. فردا هم در اغلب مناطق کشور بارندگی پیشبینی شده است. همینطور جمعه در شمال شرق و نوار شرقی کشور بارش های پراکنده روی می دهد و طی این مدت بارش ها در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف است.

منبع: