۱۲ ایستگاه فعال سنجش هوا نشان می دهد؛ شاخص هوای اصفهان و زرین شهر بر مدار نارنجی آلودگی

باغ من: شاخص هوای کلانشهر اصفهان و شهر زرین شهر امروز شنبه شانزدهم دی ماه وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، شاخص کیفی هوای کلان شهر اصفهان برمبنای داده های ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ بامداد امروز شنبه شانزدهم دی با میانگین ۱۲۶ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر اساس داده های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در خیابان ۲۵ آبان با ۱۰۶، میدان انقلاب با ۱۰۵، پارک زمزم با ۱۲۹، بزرگراه خرازی با ۱۴۵، خیابان زینبیه با ۱۲۳، خیابان فرشادی با ۱۰۳، خیابان فیض و کردآباد با ۱۴۳، بولوار کاوه با ۱۱۳ و ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۲۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
همچنین شاخص هوا در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با ۸۶ AQI در وضعیت قابل قبول بوده و ایستگاه سنجش کیفی هوا در خیابان های استانداری، رودکی، میرزا طاهر، رهنان، دانشگاه صنعتی و سپاهان شهر برای دومین روز پی در پی قطع است.
امروز شاخص هوا در خمینی شهر با ۸۶، سجزی با ۸۱، شاهین شهر ۷۷، قهجاورستان با ۹۰ و مبارکه با ۵۶ AQI در وضعیت قابل قبول و در زرین شهر با ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت گردید. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان همچون نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناکست.
این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.