پیشبینی کاهش فرود پرندگان در زیستگاه های گیلان

به گزارش باغ من، از گیلان رییس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اظهار داشت: به سبب تغییرات اقلیم و گرمای بی سابقه، کاهش فرود پرندگان را در زیستگاه های استان شاهد می باشیم.
حسین علی نژاد در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به مهاجرت پرندگان به تالاب ها و زیستگاه های گیلان، اظهار نمود: با عنایت به گرمای بی سابقه در کشور و استان و همینطور عرض های جغرافیایی بالاتر، تعداد پرندگان کمتری نسبت به سال قبل مهاجرت کردند.
وی با اشاره به اینکه سرشماری پرندگان در ۸۰ درصد زیستگاه های استان انجام شده است، اضافه کرد: بررسی ها کاهش فرود پرندگان را به علت تغییرات اقلیم و گرمایش زمین نشان داده است.
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه هنوز جمع بندی سرشماری پرندگان در تالاب ها و زیستگاه های استان به اتمام نرسیده است، اظهار داشت: پیشبینی می شود با عنایت به عوامل تغییرات اقلیم و بواسطه آن کاهش مهاجرت پرندگان، سال جاری با کاهش فرود پرندگان مهاجر به زیستگاه های استان روبرو باشیم.

علی نژاد با اشاره به اینکه سال جاری سال سرد زمستانی را شاهد نبوده ایم و این مساله در مهاجرت پرندگان حائز اهمیت می باشد، اظهار داشت: پایش یگان حفاظت محیط زیست گیلان در حفظ گونه های مختلف فرود آمده در تالاب ها بسیار تأثیرگذار است و کشفیات نشان از برخورد قانونی و جدی محیط زیست با متخلفان و همینطور تداوم پایش ها دارد.
وی در رابطه با بیشترین گونه های مهاجر به تالاب های گیلان، خاطرنشان کرد: انواع مرغابی سانان، خروس کولی و کاکایی ها بیشترین جمعیت را در پرندگان مهاجر در تالاب ها و زیستگاه های استان دارند.

منبع:

برچسب ها:,