خزعلی: نیازمند آموزش زنان در عرصه محیط زیست هستیم

به گزارش باغ من، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با اشاره به نقش زنان در حفاظت محیط زیست و مدیریت مصرف در منزل، تصریح کرد که احتیاج به آموزش زنان در حوزه محیط زیست داریم.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، انسیه خزعلی در مراسم امضای سند همکاریهای مشترک برنامه اقدام خانواده ومحیط زیست که با حضور علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید، اظهار داشت: زمین در محیط زیست به عنوان مادر حیات و کسی که مهر و هستی می بخشد، معرفی می شود.

وی افزود: مادران به سبب خاصیت های مهربانی و عطوفت و بخشندگی وظیفه جدی تری در مقابل محیط زیست دارند. همین طور به خاطر روحیه عطوفت و محبت و به سبب تیزبینی و جزیی نگری و تجربه زیسته و مدیریت و برنامه ریزی مصرف زنانه در منزل، این قابلیت را دارند که در محیط زیست تاثیر گذارتر باشند تا شاهد کنترل مصرف و مدیریت منابع زیستی باشیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به این که نیاز به آموزش در حوزه مصرف و بازیافت داریم، توضیح داد: نیاز داریم زنان دراین زمینه آموزش ببینند چونکه عمدتاً مدیریت منزل بر عهده بانوان است. این آموزش درباب تهیه لوازم سازگار با محیط زیست و بدنبال آن ایجاد مشاغل سبز که ضرر کمتری به محیط زیست بزند، کمک کننده است.

خزعلی با ذکر مثالی اضافه کرد: برای مثال در استان زنجان شهرداری پای کار آمد تا بصورت کامل تفکیک زباله را در این استان داشته باشیم. در این استان حرکتهایی از این قبیل انجام داده بودند. اگر این طرح کامل اجرا شود شاهد صحنه های نامناسب زباله گردی نخواهیم بود.