پنجره مهر؛ حیات وحش شاهوار شاهرود

باغ من: شاهوار بلندترین قله البرز شرقی میزبان گونه های کمیابی از چهارپایان مانند کل، بز، قوچ و میش است.
دریافت ۱۳ MB
با گزارش خبرنگار مهر، شاهوار در شمال شهرستان شاهرود به لحاظ تنوع زیستی یکی از با اهمیت ترین زیستگاه های جانوری استان سمنان شمرده می شود.
در سالهای اخیر معدنکاری سبب تخریب بخش های مهمی از زیستگاه این وحوش شده است.

منبع:

برچسب ها: