شرکت کنترل کیفیت هوا: هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است

باغ من: بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول قرار دارد. همین طور این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۴ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در وضعیت قابل قبول بوده است. تهران از شروع سال ۵ روز هوای پاک و ۲۵ روز هوای قابل قبول داشته است. این در حالیست که تهران در زمان مشابه سال پیش ۶ روز هوای پاک، ۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه داشته است.

منبع:

برچسب ها:, , ,