کاهش 70 درصدی خسارات سیل با اجرای عملیات آبخیزداری

به گزارش باغ من، معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: در برنامه هفتم ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان داری باید صورت گیرد که براین اساس سالانه چهار میلیون هکتار تحت اجرای این عملیات قرار می گیرد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا حسن وحید اضافه کرد: سطوح اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری مشخص است و همواره در سطح استانی و ملی پیگیر اجرای این عملیات هستیم.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه برنامه ۱۴۰۳ ابلاغ نشده است اما برای اجرای چهار میلیون هکتار حدود ۳ تا ۳٫۵ همت اعتبار مورد نیاز است.
معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، با اشاره به اینکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری ۷۰ درصد کاهش خسارت سیل را به همراه دارد، اضافه کرد: اجرای این عملیات منجر به تغذیه سفره آب های زیرزمینی تا ۶۰۰ مترمکعب و کاهش شش تا هشت تنی فرسایش خاک در هکتار می شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی، وی با اشاره به اینکه در سطح ۱۰ هزار قنوات عملیات آبخیزداری انجام شده است، اظهار داشت: اجرای این عملیات ۱٫۵ تا سه برابر آبدهی قنوات را زیاد می کند.

منبع:

برچسب ها:, , ,