جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل های شمال کشور: حفظ زمین به دغدغه عمومی تبدیل گردد

به گزارش باغ من، مازندران جانشین فرماندهی یگان حفاظت در عرصه جنگل های شمال کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار داشت: بهبود وضعیت آب و خاک استانهای شمالی نیازمند قانون است تا خسارت وارد نشود اما حال زمین خوب نیست و دغدغه ی حفظ زمین باید عمومی شود.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی، در گفتگو با ایسنا با تکیه بر این که فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست نقش کلیدی دارد، اظهار نمود: محیط زیست مورد کم لطفی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ساختارهای بودجه، اعتبارات، فرهنگ سازی تغییر کاربری و غیره در صدمه است، اظهار داشت: پیشگیری و برخورد از تخلف زیست محیطی و کمک به حفظ محیط زیست باید جدی گرفته شود و در صورت تخریب طبیعت، تهدید واحدهای آلاینده و ورود پساب ها به داخل رودخانه ها و سر انجام منتهی به دریای خزر، قطعا با مشکلات عدیده روبرو خواهیم شد.

جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل های شمال کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، با تکیه بر این که مدیریت زیست محیطی در سلامت زمین دخیل است، اظهار داشت: شناسایی دقیق چالش های مربوطه حائز اهمیت بوده و باید برنامه علمی عرضه و اجرا شود.

ابراهیمی در حوزه پساب و پسماندها اظهار داشت: شهرداری ها و دهیاری ها آنچنان که باید به مسئولیت قانونی خود عمل نمی کنند، به صورتی که رهاسازی زباله صورت می گیرد و در این خصوص برخی افراد نامهربانی می کنند.

حضور سازمان های مردم نهاد و رسانه ها در فرهنگ سازی

وی وجود سازمان های مردم نهاد و فرهنگ مردمی را نقطه قوت و امیدوار کننده دانست و اظهار داشت: مردم به خوبی از محیط زیست پاسداری و با حضور در طبیعت نسبت به جمع آوری زباله ها اقدام می کنند.

جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل های شمال کشور با تکیه بر حضور رسانه در تحقق امر فرهنگ سازی اظهار داشت: رسانه ها و مشارکت مردمی به همراه تشکل های مردمی اتفاق مناسبی را در فرهنگ سازی رقم زده، هرچند سرعت این اتفاق کند است.

حفظ محیط زیست امنیت است

ابراهیمی با اشاره به اینکه محیط زیست همانند امنیت است و اگر تخریب شود عموم مردم، در معرض تهدید و خطر قرار می گیرند، اظهار داشت: بهتر است شهروندان و مسافران این خطه را بیشتر از پیش در راه آموزش قرار دهیم.

در حوزه مدیریت فاضلاب با ایده آل فاصله داریم

وی در زمینه سیاست مدیریت فاضلاب های خانگی هم اظهار داشت: در حوزه فاضلاب ها هرچند اقدامات خوبی انجام شده اما با ایده آل فاصله بسیاری داریم.

جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل های شمال کشور، اضافه کرد: مدیریت فاضلاب های صنعتی بخش خصوصی را در قانون هم داریم و فاضلاب شهرک صنعتی و در موارد خاص راه اندازی و توسعه تصفیه خانه شهرک، فاضلاب تولیدی باید مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست راساً توسط واحد صنعتی دفع شود.

ابراهیمی ضمن اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در مازندران افزود: راه اندازی تصفیه خانه ساری اقدام خوبی بود که انجام شد و زباله سوز نوشهر هم اقدام مهمی در حوزه پسماند بوده اما باید به استاندارد برسد.

تفکیک زباله از مبدا از ضروریات است

جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل های شمال کشور اضافه کرد: در ایران حالا الگوی مصرف صحیح نیست، باید گفت تولید پسماند پایدار باعث آلودگی آب و خاک می‍ شود و حلقه ی اصلی شهروندان هستند به صورتی که باید الگوی مصرف و تفکیک از مبداء به شکل جدی باید دنبال شود.

زیر ساخت ناکافی در سه استان شمالی

ابراهیمی افزود: دپوی غیربهداشتی و غیراصولی صدمه زننده است و سه استان شمالی نگین گردشگری هستند اما زیرساخت ها در این سه استان کافی نیست.

وی اظهار داشت: بهبود وضعیت آب و خاک استانهای شمالی نیازمند قانون است تا خسارت وارد نشود اما حال زمین خوب نیست و دغدغه ی حفظ زمین باید عمومی شود.

جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل های شمال کشور اضافه کرد: در مجلس منابع برای این امر دیده شده و مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود، ازاین رو فعالیتهای اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع می باشد.

ابراهیمی در جهت کاهش زباله و محیط زیست پاک اظهار داشت: تولیدات دانش بنیان سازگار با محیط زیست در این خصوص حائز اهمیت می باشد به طوریکه توسط دانشمندان داخلی به جای لیوان پلاستیکی لیوان نشاسته ای ساخته شده اما به علت تفاوت قیمت استفاده نمی شود.

وی با تکیه بر نقش فرهنگ سازی اظهار داشت: رسانه ها و حامیان محیط زیست در حجم زیادی توانستند در فرهنگ سازی نقش بسزایی داشته باشند.