دسته: آموزش

رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد همکاری فدراسیون تیراندازی با سازمان محیط زیست برای صیانت از حیات وحش

به گزارش باغ من، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت موضوع آموزش و مشارکت جوامع محلی در حفظ محیط زیست و گونه های جانوری اشاره
ادامه مطلب

جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل های شمال کشور: حفظ زمین به دغدغه عمومی تبدیل گردد

به گزارش باغ من، مازندران جانشین فرماندهی یگان حفاظت در عرصه جنگل های شمال کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار داشت: بهبود وضعیت آب و خاک استانهای
ادامه مطلب