دسته: خانواده

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: تجزیه پسماندهای پلاستیکی ۳۰۰ سال زمان می برد

به گزارش باغ من مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر ضرورت آگاه سازی شهروندان از مخاطرات محیط زیستی استفاده از کیسه های پلاستیکی اصرار
ادامه مطلب