آخرین ها

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خنداب: سند تک برگی ۷۳ هزار هکتار از اراضی ملی خنداب صادر شد

باغ من: رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان خنداب اظهار داشت: سند تک برگی ۷۳ هکتار از اراضی ملی این شهرستان صادر گردیده است. به گزارش باغ من
ادامه مطلب